Nhân Viên Chứng Từ (Document Staff)

Nhân Viên Chứng Từ (Document Staff)

Login to view salary 863 views - Expires in 2 days

What We Can Offer

Competitive salary & attractive compensation package
Training oppotunities
Working for a dynamic and fast-growing environment

Job Description

- Make and handle documents related to shipping activities by sea/air, logistics, storage, payment for goods (Export and Import documents)
- Booking with carrier/shipping line, tracking vessel schedule.
Submit SI, make HBL to customer, payment to carrier or co-loader, send pre-alert to agent
- Provide export local handling charge to customer.
- Follow declare custom process.
- Making D/O, Arrival Notice.
- Tracking arrival cargo/ vessel and Submit manifest on the VNSW/Amend manifest
- Taking care of customs, Get barcode, payment tax.
- Track and trace cargo on the eport.
- Keep in touch with local customers, agents and related parties to ensure operation of all shipments
- Solve customers' complaints and satisfy their requirements after checking with operation team
- Answer the customer's inquiries or questions.

- Lập và xử lý các chứng từ liên quan đến hoạt động vận chuyển bằng đường biển / đường hàng không, kho vận, lưu kho, thanh toán tiền hàng (chứng từ Xuất nhập khẩu)
- Đặt chỗ với hãng / hãng tàu, theo dõi lịch trình tàu.
- Gửi SI, tạo HBL cho khách hàng, thanh toán cho người vận chuyển hoặc người đồng tải, gửi cảnh báo trước cho đại lý
- Cung cấp phí xử lý địa phương xuất khẩu cho khách hàng.
- Làm theo quy trình khai báo tùy chỉnh.
- Làm D / O, Giấy Báo Đến.
- Theo dõi hàng hóa / tàu đến và Nộp bản kê khai trên bản lược khai VNSW / Sửa đổi
- Nhận lo hải quan, Lấy mã vạch, đóng thuế.
- Theo dõi và theo dõi hàng hóa trên eport.
- Giữ liên lạc với khách hàng địa phương, đại lý và các bên liên quan để đảm bảo vận hành tất cả các chuyến hàng
- Giải quyết khiếu nại của khách hàng và đáp ứng yêu cầu của họ sau khi kiểm tra với đội vận hành
- Giải đáp các yêu cầu hoặc câu hỏi của khách hàng.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Expericence hanlding sea/air in export and import.
- Expericence 2-3 years in this field.
- Urgently can handle export by sea.
- Making debit, credit, SOA monthy.
- Can speak English

- Có kinh nghiệm làm các loại hình sea xuất/ nhập, air xuất /nhập là một lợi thế
- Yêu cầu 2-3 năm kinh nghiệm
- Đặc biệt yêu cầu biết làm hàng sea xuất.
- Biết làm debit + credit + chốt công nợ…
- Sử dụng phần mền nội bộ công ty, sẽ được đào tạo
- Tiếng Anh giao tiếp

Benefit/Quyền lợi:
• Annual Salary review
Chế độ xét lương hàng năm
• Other benefits according to Vietnamese Labor Law
Quyền lợi khác theo luật VN
• Salary Negotiable
Mức lương thương lượng

Job Locations

GIC Building, 36A D2 Street, Ward 25, Binh Thanh District, Hochiminh City

Entrans Global Vietnam is 100% Foreign owned – Korea company - Providing logistics services

We provide comprehensive one-stop services and solutions that incorporate airfreight forwarding, Ocean freight forwarding and a full-range of logistics services clients on a global scale.

* Category of business:
International freight forwarding air & ocean, CFS logistcs, Third party logsitics, Cross border trucking & local delivery

Read full company information
Floor 3rd, GIC Building, No.36A D2 Str, Ward 25, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City
10-24 staffs
HR Department
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam