Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Login to view salary 1369 views - Expires in 4 days

What We Can Offer

Mức lương hấp dẫn
Các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định của công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Job Description

II. NHIỆM VỤ CHÍNH
"Tham mưu/ tư vấn cho TGĐ và Trưởng phòng về chiến lược nhân sự
- Tham gia hoạch định nhu cầu nguồn nhân lực theo chiến lược kinh doanh của Công ty.
- Tư vấn TGĐ về việc: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phân công & bố trí nhân sự;
- Theo dõi thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện chiến lược nhân sự."
"Tuyển dụng, hội nhập và bố trí, sắp xếp nhân sự
- Tổng hợp nhu cầu từ các phòng/bộ phận, đơn vị trong Công ty, lập kế hoạch tuyển dụng trình Tổng Giám đốc
- Đăng tuyển, tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ và tổ chức thi tuyển, lựa chọn ứng viên phù hợp
- Soạn thảo Đề xuất tuyển dụng, Hợp đồng lao động và hoàn thiện các thủ tục tiếp nhận nhân viên mới
- Tổng hợp lập báo cáo tuyển dụng trình TGĐ.
- Hội nhập và bố trí và sắp xếp nhân sự"
"Quản lý thông tin và theo dõi tình hình biến động nhân sự :
- Thực hiện lập và gia hạn hợp đồng với NLĐ.
- Lưu trữ và cập nhật thông tin nhân sự người lao động thường xuyên.
- Theo dõi, báo cáo tình hình biến động nhân sự định kỳ hàng tháng trình Tổng Giám Đốc."
"Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo phát triển NLĐ
- Khảo sát nhu cầu đào tạo, tổng hợp nhu cầu và xây dựng kế hoạch đào tạo;
- Tổ chức đào tạo và đánh giá hiệu quả đào tạo;
- Hỗ trợ các TP thực hiện đánh giá năng lực nhân sự và xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên "
"Quản lý thực hiện công tác đánh giá kết quả công việc:
- Hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị thực hiện quy định đánh giá thực hiện công việc
- Rà soát tiêu chí đánh giá, kết quả đánh giá tháng/quý của các Phòng/Bộ phận trước khi Trình TGĐ công ty
- Tổng hợp các kết quả đánh giá toàn công ty."
"Quản lý và thực hiện các vấn đề lao động và chế độ tiền lương
- Xây dựng và định kỳ điều chỉnh chính sách tiền lương của Công ty;
- Thực hiện chính sách tiền lương:
+ Đề xuất các trường hợp tăng, giảm, điều chỉnh lương;
+ Rà soát chấm công và lập bảng lương;
- Thực hiện chế độ, chính sách & chế độ phúc lợi đối với NLĐ;
- Báo tăng giảm, giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động
- Thiết lập mã số thuế thu nhập cá nhân cho CBCNV"
"Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và quản lý mức độ hài lòng của NLĐ
- Thực hiện khảo sát đánh giá văn hóa doanh nghiệp, đánh giá mức độ hài lòng của NLĐ, đánh giá mức độ hợp tác giữa các phòng;
- Đề xuất và tổ chức thực hiện các hoạt động xây dựng văn hóa công ty;"
"Thực hiện công tác hành chính văn phòng
- Soạn thảo văn bản, tài liệu theo yêu cầu
- Điều xe và quản lý đội xe của Công ty
- Chuẩn bị các giấy tờ Pháp lý cho dự án đầu tư
- Đầu mối liên hệ/giao dịch với các bên nhà thầu và các bên liên quan;
- Tổ chức làm việc với các cơ quan hữu quan, chính quyền địa phương đến làm việc tại Công ty
- Thực hiện công tác PCCC, ATVSLĐ và chăm sóc sức khỏe NLĐ"
Và các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công của cấp trên
Read full Job Descriptions

Job Requirements

III. YÊU CẦU NĂNG LỰC
KIẾN THỨC
Trình độ học vấn
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Ngoại ngữ, Ngoại thương
- Kiến thức chuyên môn: Chuyên môn quản trị nhân sự
- Quy định Pháp luật về tiền lương, bảo hiểm và các chế độ liên quan
- Hiểu biết về lĩnh vực may mặc

KỸ NĂNG
Kỹ năng chuyên môn
- Kỹ năng phỏng vấn ứng viên
- Kỹ năng xử lý các vấn đề nhân sự
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán
PHẨM CHẤT
a. thái độ: tích cực, chủ động, có trách nhiệm,...
b. tính cách trung thực, cẩn thận,

KINH NGHIỆM
- Tối thiểu 05 năm làm về nhân sự
- Tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương

YÊU CẦU KHÁC
- Kỹ năng sử dụng Microsoft office
- Kỹ năng ngoại ngữ

Job Locations

9th Floor, Vinafor Bldg., 127 Lo Duc Str., Hai Ba Trung Dist., Hanoi, Vietnam

Thygesen Textile Vietnam (TTV) is a 100% foreign-owned company operating in textile industry which is established in 2004. Its main products are high quality knitted fabrics, hosiery and ready make garments which are exported to European countries and worldwide.
In 2008, Thygesen A/S Group decided to expand (TTV)’s scope physically and strategically. Therefore, (TTV) will move to new spacer premises in Tan Quang Commune, Van Lam District, Hung Yen Province with a spacer factory and more workers.

Read full company information
Xã Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên
100-499 staffs
Ms. Dương / Ms Nhàn
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.