Nhân Viên Kế Toán Quản Trị (Nhà Máy Mới) / Management Accounting Staff (New Factory)

Nhân Viên Kế Toán Quản Trị (Nhà Máy Mới) / Management Accounting Staff (New Factory)

Login to view salary 883 views - Expires in 1 days

What We Can Offer

ATTRACTIVE REMUNERATION PACKAGE

Job Description

• Tổng hợp số liệu về tình hình thực hiện ngân sách hàng tháng.
• Tham dự lập báo cáo kế toán quản trị và lên ngân sách hàng tháng, hàng năm.
• Liên hệ và làm việc với các bộ phận liên quan để làm báo cáo và lên ngân sách.
• Hỗ trợ các nghiệp vụ về kế toán chi phí.
• Tham gia kiểm kê tồn kho, tài sản cố định định kỳ và đột xuất.
• Tuân thủ quy định của công ty.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Nơi làm việc: Số 33 VSIP II-A, Đường số 32, Khu Công Nghiệp Việt Nam – Singapore II-A, Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

• Aggregate data on monthly budget execution.
• Make management accounting reports, plan the monthly and annual forecast.
• Liaise with the relating departments for the report and forecast.
• Support in the cost accounting tasks.
• Join the ad hoc and periodic checking of inventory and fixed assets.
• Comply with company regulations.
• Perform other related duties as assigned.

Workplace: No. 33 VSIP II-A, Street No. 32, Vietnam-Singapore Industrial Park II-A, Tan Binh Commune, Bac Tan Uyen District, Binh Duong Province, Vietnam
Read full Job Descriptions

Job Requirements

• Trình độ học vấn: Đại học/ Cao đẳng.
• Ngoại ngữ: Tiếng Anh kinh doanh.
• Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán.
• Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm Kế toán tại công ty sản xuất.
• Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Oracle.
• Có thể tự túc đi lại bằng xe máy.

• Education: University/ College.
• Language: Business English.
• At least 02 years of experience as Accountant for production company.
• Have experience in using Oracle software.
• Can commute by motorbike to work.

* BENEFITS:
• 100% of salary in probation time
• 13th salary, performance bonus.
• 24/24 insurance package, annual heath check-up; allowance for petrol and attendance.
• Company trip, Year-end party.
• Many interesting domestic/overseas training courses from Panasonic Group

Job Locations

Vinh Tan Commune, Tan Uyen District, Binh Duong Province
View full Company Profile

Panasonic Life Solutions Vietnam Co.,Ltd is a 100% Japanese-owned company established in January 2013 as a member of Panasonic Corporation in Vietnam. The company specializes in manufacturing wiring equipment, circuit breakers and providing services related electrical industry with the objective to supply a large quantity of high-quality Japanese electrical products for domestic, Southeast Asian and Japan markets.

Read full company information
No. 33 VSIP II-A, Street No. 32, Vietnam-Singapore Industrial Park II-A, Tan Binh Commune, Bac Tan Uyen District, Binh Duong Province, Vietnam
1,000-4,999 staffs
HR Department
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam