Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp (Phòng Kế Toán Tập Đoàn)

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp (Phòng Kế Toán Tập Đoàn)

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội
Đăng nhập để xem mức lương 1538 lượt xem - Hết hạn trong 1 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Theo chính sách Công ty

Mô Tả Công Việc

- Trực tiếp thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước của các Công ty được phân công phụ trách theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức thực hiện công tác kế toán thuế; Kê khai, nộp, báo cáo thuế và quyết toán thuế của các Công ty được phân công phụ trách;
- Đăng ký sử dụng hóa đơn thuế, sử dụng và quản lý hóa đơn thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của các Công ty được phân công phụ trách;
- Phối hợp với Phòng HCNS công khai thuế thu nhập cá nhân cho người lao động của các Công ty được phân công phụ trách;
- Phối hợp với phòng Kinh doanh, Phòng Tài chính quản lý, theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng mua nhà, khách hàng thuê mặt bằng, công nợ khác,… của các Công ty được phân công phụ trách;
- Phối hợp với phòng Kinh doanh, Ban KHĐT xác nhận công nợ cho khách hàng mua nhà, cung cấp hóa đơn để phục vụ cho công tác làm sổ đỏ cho khách hàng của các Công ty được phân công phụ trách;
- Phối hợp với phòng TQT, Ban QLDA kiểm tra, soát xét hồ sơ thanh toán, tạm ứng, quyết toán cho khách hàng của các Công ty được phân công phụ trách;
- Áp dụng Chế độ kế toán, các quy định về hạch toán kinh doanh, hạch toán kế toán tại các Công ty được phân công phụ trách;
- Tổ chức thực hiện công tác kế toán tại các công ty được phân công phụ trách theo Luật Kế toán, Luật Doanh nghiệp, Văn bản pháp luật và theo Điều lệ, Quy chế tài chính của Tập đoàn;
- Tổ chức hệ thống sổ sách ghi nhận và thực hiện hạch toán các nghiệp vụ phát sinh theo đúng quy định của Luật Kế toán, Quy chế tài chính của Tập đoàn tại các Công ty được phân công phụ trách;
- Hạch toán, trích khấu hao TSCĐ theo quy định của Pháp luật tại các Công ty được phân công phụ trách;
- Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán, báo cáo kế toán, báo cáo thuế, hóa đơn thuế; Bảo quản hồ sơ tài sản của các Công ty được phân công phụ trách theo quy định của Luật Kế toán và các quy định khác có liên quan;
- Định kỳ lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị theo quy định của Pháp luật tại các Công ty được phân công phụ trách;
- Định kỳ lập quyết toán công trình hoàn thành theo quy định của Pháp luật tại các Công ty được phân công phụ trách;
- Tiếp nhận hồ sơ thanh toán, kiểm tra, kiểm soát hồ sơ chứng từ thanh toán của các Công ty được phân công phụ trách;
- Tổ chức theo dõi, quản lý tài sản, CCDC của các Công ty được phân công phụ trách trên hệ thống sổ sách theo quy định;
- Tổ chức kiểm kê quỹ, nguồn vốn của các Công ty được phân công phụ trách theo định kỳ hoặc đột xuất;
- Phối hợp với Phòng HCNS tổ chức thực hiện công tác quản lý, kiểm kê tài sản, CCDC theo quy định; Đánh giá lại tài sản của các Công ty được phân công phụ trách theo quy định;
- Chậm nhất 10 ngày sau ngày kết thúc tháng, thực hiện hiện kiểm tra, in sổ và đóng chứng từ kế toán.
- Lập báo cáo tổng hợp thường xuyên và định kỳ theo yêu cầu của Trưởng phòng;
- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

***ỨNG VIÊN ỨNG TUYỂN VUI LÒNG GỬI CV THEO MẪU SAU:
https://drive.google.com/file/d/1ulpoGBzAq7tFA0HFsRYwwmVVw27HqQj5/view

*** Yêu cầu:
- Sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng
- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Thành thạo các kỹ năng hạch toán tất cả các nghiệm vụ.
- Số năm kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm kế toán.
- Số năm kinh nghiệm yêu cầu trong công việc: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp.
- Ưu tiên: Nơi ở gần địa bàn đặt văn phòng của Công ty
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc

Địa Điểm Làm Việc

Khu công nghiệp Sài Đồng B, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty CP Hateco Logistics. chuyên lĩnh vực kho vận, cho thuê kho

Xem toàn bộ thông tin công ty
Khu công nghiệp Sài Đồng B, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam