Nhân Viên Kinh Doanh Tiếng Nhật (12Tr-16Tr)

Nhân Viên Kinh Doanh Tiếng Nhật (12Tr-16Tr)

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội
Đăng nhập để xem mức lương 263 lượt xem - Hết hạn trong 2 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Attractive benefit package
Provide social insurance as regulations
Transportation support

Mô Tả Công Việc

1- Phụ trách công việc liên quan đến các khách hàng ( cụ thể khách hàng nào sẽ phân công sau)
顧客に関する職務を担当する(特定の顧客は後で割当)
2- Nhận và xác nhận PO với khách hàng
顧客から発注書(PO)を受取、確認する。
3- Kiểm tra và trả lời kế hoạch xuất hàng, cũng như yêu cầu xuất hàng từ khách hàng.
顧客から要求する納期に対して出荷計画を確認し、返信する。
4- Nhận yêu cầu báo giá và gửi báo giá cho khách hàng.
見積リクエストを受取、見積書を顧客に送付する。
5- Làm list xuất hàng để gửi cho các bộ phận
出荷リストを作成し各部署に送付する。
6- Làm danh sách theo dõi hàng xuất “ Tracking list”
出荷済みの商品の追跡リスト(Tracking list)を作成し、管理する。
7- Làm báo cáo báo bán hàng
販売報告書を作成する。
8- Hỗ trợ nhập PO và FC
顧客から頂く発注書(PC)とフォーキャストの入力をサポートする。
9- Làm một số việc cấp trên yêu cầu…
上司からの指示に従って対応する。
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

1. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế
2. Có kinh nghiệm trong phòng bán hàng từ 2 năm trở lên
3. Tiếng nhật N2, Ưu tiên có tiếng anh
4. Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong nhà máy sản xuất
5. Có kỹ năng giao tiếp tốt

Địa Điểm Làm Việc

KCN Ha Noi

Navigos Search is the leading, most experienced and highly qualified executive recruitment firm in Vietnam. Our mission is to help people and companies achieve their dream. We do this by matching talented individuals to the jobs for which they are best suited, ensuring that our clients have the right people on board that they need to succeed, and our candidates land the job of their dream. We accomplish this mission thanks to our strong expertise in local labor market, an established and broad network of clients and candidates and a proven recruitment method of international standards.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Hanoi
100-499 nhân viên
HR
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.