Nhân Viên Kỹ Thuật Đóng Gói/ Packaging Specification Engineer

Nhân Viên Kỹ Thuật Đóng Gói/ Packaging Specification Engineer

Địa Điểm Làm Việc: Hưng Yên | Hà Nội
Thương lượng 417 lượt xem - Hết hạn trong 11 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Health Insurance
14 paid leave days
Shuttle bus Ha Noi - Hung Yen

Mô Tả Công Việc

Chức năng, nhiệm vụ/Mục đích/Job Function/Purpose:
- Vị trí này chịu trách nhiệm phát triển, cách tạo và thực hiện các thông số kỹ thuật chi tiết về đóng gói sản phẩm cho tất cả các sản phẩm của HBI. Hợp tác và làm việc với tất cả các phòng ban trong SBU và cho các đối tác chức năng chéo (bên ngoài) trong toàn tổ chức để thiết lập các yêu cầu về vật tư đóng gói sản phẩm. Vai trò này phải hiểu được các yêu cầu, cách tạo và hoàn thành các thông số kỹ thuật để thành lập hệ thống thúc đẩy quản lý thông qua sản phẩm. Độ chính xác của quá trình làm việc là rất quan trọng vì các thông số kỹ thuật cung cấp trực tiếp cho hệ thống quản lý dữ liệu, sản xuất và tiết kiệm chi phí.
This position is responsible for the development, creation and execution of detailed accurate product packaging specifications for all of HbI’s products. The position collaborates and interfaces with all departments within multiple SBU’s and to cross-functional (external) partners throughout the organization in order to establish product packaging material requirements. This role interprets requirements, creates and completes specifications according to established product management driven product adoption calendars. Accuracy of execution is vital as specifications directly feed HBI’s data management, manufacturing and costing systems.
- Nhân viên Kỹ thuật đóng gói sẽ làm việc với mọi người ở tất cả các cấp trong tổ chức cũng như quốc tế và phát triển trong nhóm môi trường hợp tác quốc tế. Trong suốt quá trình làm việc, mọi trách nhiệm, tính liêm chính và đạo đức kinh doanh được duy trì ở mức cao nhất.
The Packaging Specification Engineer works with people at all levels of the organization as well as internationally, and thrives in a collaborative team environment. Throughout the execution of all responsibilities the highest degree of personal integrity and business ethics must be maintained.

Các trách nhiệm chính/List Primary Responsibilities:
- Giao tiếp và hợp tác hàng ngày với các đối tác chính trên nhiều danh mục sản phẩm/ thương hiệu, cũng như với Quốc tế, bao gồm.
Daily interfacing and collaborating with key cross –functional partners across multiple brands/product categories, as well as International, including but not limited to:
• Kỹ sư đóng gói, Marketing, Khách hàng, Kế hoạch vật tư, Kế hoạch sản xuất, Chất lượng, Quản lý dự án, Dữ liệu vùng, Cung ứng vật tư, Trung tâm quốc tế.
Packaging Engineer, Marketing, Customer Ops, and Material Planning, Production Planning, Quality, and Project Timeline managers, Data Foundations; Material Supply Planning, International Hubs
• Bộ phận May mẫu, Bộ phận cung ứng và phân phối vùng (trong nước và quốc tế).
Regional Industrialization Teams, Distribution Engineering and Sourcing Departments (Domestic and International)
• Bao gồm các danh mục sản phẩm: Đồ lót (Áo lót, Quần lót, Shapewear), Nhãn hiệu riêng, Champion, C9 Champion, Đồ lót (Nam, Nữ, Trẻ em), Tất/Vớ (Nam, Nữ, Trẻ em), cũng như của Quốc tế (Australia, Brazil, Canada, Nhật bản, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc và Hong Kong).
Product Categories include, but not limited to: Intimates (Bras, Panties and Shapewear), Private Label, Champion, C9 Champion, Underwear (Men’s. Women’s, Boys/Girls), and Socks (Men's Women’s, Boys/Girls), as well as International (Australia, Brazil, Canada, Japan, Singapore, Taiwan, China and Hong Kong)
- Tham gia hàng ngày, hàng tuần trong Dự án khởi động theo mùa (Đánh giá kế hoạch), Dòng thời gian, RFNP (Theo dõi nhanh) và NPI (Sáng kiến sản phẩm mới), các cuộc họp Thay đổi giá, để truy cập và hiểu các dự án và dòng thời gian; thu thập và yêu cầu tài liệu đóng gói.
Participate daily and weekly in seasonal Project Kick off ( Plan Review), Timeline, RFNP (Fast Track) and NPI (New Product Initiative), Price Change meetings, to access and understand projects and timeline; gather and document packaging requirements.
- Trao đổi thông qua các cuộc họp, phản hồi và giao tiếp bằng văn bản, cải tiến quy trình và phương pháp liên tục sẽ cung cấp chi phí và ứng dụng sản xuất tốt nhất.
Advocates through meetings, feedback sessions and written communication, continuous process and procedure improvements that will provide best cost and manufacturing application.
- Lập kế hoạch, tổ chức, giám sát và thực hiện nhiều dự án ở các giai đoạn khác nhau, với các thay đổi liên tục, để đảm bảo nhận được thông tin chính xác từ các đổi tác chính để hoàn thành các thông số kỹ thuật theo yêu cầu của khách hàng.
Drives timely and accurate daily planning, organizing, monitoring and implementation of multiple projects at various stages, with shifting priorities, to ensure accurate required information is received from key cross functional partners in order to complete specifications according to customer and marketing requirements.
- Lập kế hoạch và kiểm soát tất cả các chi tiết thực hiện hàng ngày (kỹ thuật, triển khia, phân phối) về các thông số kỹ thuật của sản phẩm cho tất cả các sự kiện quảng cáo, theo dõi nhanh, theo mùa mới, bao gồm các cải tiến và cập nhật sản phẩm. Đảm bảo sử dụng rõ ràng và chính xác các vật tư đóng gói bằng cách tạo hệ thống vật tư (BOM), vị trí đóng gói, phương pháp đóng gói, định dạng in tem UPC/EPC dành riêng cho SBU, xây dựng hướng dẫn bằng văn bản và hình ảnh về vị trí sắp xếp sản phẩm đóng gói và thùng bìa đóng gói. Thực hiện, kiểm soát hàng ngày các thông số kỹ thuật theo chất lượng.
Plans and owns all executional daily details (engineering, implementation, and distribution) of product specifications for all new seasonal, fast track and promotional events, including product improvements and updates. Ensuring clear and accurate utilization of packaging materials by creating accurate Bills of Materials (BOM), packaging placements, Fold/Hang methods, UPC/EPC print formats specific to SBU, to contain written instruction, as well as photos of accurate placement of packaging components and casing requirements. Conducts daily, high quality internal specification audits.
- Tiến hành kiểm tra thông số kỹ thuật đóng gói theo chất lượng hàng ngày một cách kịp thời và hiệu quả. Theo dõi và tiến hành phân tích các biện pháp và nguyên nhân, xác định nguy cơ và xây dựng kế hoạch hành động để khắc phục kịp thời. Đảm bảo quản lý, tuân thủ chất lượng hiệu quả. Conducts daily, high quality packaging specification audits on a timely and effective basis. Monitor and conducts gap and root cause analysis; identifying Value at Risk, and formulates adequate action plans for timely remediation. Ensures effective quality and compliance management.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu kinh nghiệm làm việc/ Kỹ năng / Trình độ/ Experience/Skills/Education Requirements
1. Trình độ học vấn/ Academic Level
- Kỹ sư công nghiệp, cử nhân Quản trị kinh doanh hoặc bằng cấp tương đương
Industrial Engineer, bachelor of Business Administration or similar degree.
2. Kinh nghiệm/ Experience
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan/ Open for Fresher with relevant degree
- Từ 1 - 2 năm kinh nghiệm trong ngành dệt may hoặc ngành công nghiệp tương tự, có kinh nghiệm về phát triển đóng gói là điểm cộng
Minimum 2 experience years in textile or similar industry with experience in Case selection and Case Pack test procedures.
3. Kỹ năng cá nhân/ Personal skills
- Tiếng anh và tin học văn phòng tốt/ Good English & Microsoft Office skills
- Tỉ mỉ, chi tiết và chịu được áp lực
Ability to work with high level of details and under pressure.
- Kỹ năng giao tiếp tốt
High Communication skills
- Chủ động và có tổ chức
Proactive and organized
- Tập trung vào kết quả
Focus to results.
- Có khả năng xử lý công việc cấp bách
High sense of urgency.
- Kỹ năng lãnh đạo tốt
High leadership level.
- Phối hợp tốt trong vai trò huấn luyện/ hỗ trợ khi cần thiết.
Works well with others in a coaching/ support role as needed.
4. Kỹ năng chuyên môn/ Functional Skills
- Khả năng đa nhiệm cao và hoàn thành deadline
High Multitask capacity and face to multiples demands, while key deadlines are met.
- Kỹ năng làm việc nhóm tốt
Team Work
- Tập trung vào nhu cầu của khách hàng
Focus on Client demand.

Địa Điểm Làm Việc

Hưng Yên, Hung Yen, Vietnam
Hà Nội, Việt Nam

Hanes is based in Winston-Salem, N.C., and with $4.63 billion in sales in 2013, we are ranked No. 530 on the Fortune 1000 list. We have approximately 49,700 employees in more than 25 countries.
Founded in 1901, Hanes has a long history of innovation, product excellence and brand recognition. We revolutionized Tagless T-shirts and underwear, we invented the sports bra, and we were the first to advertise a bra on national television (Playtex). We are now using our Innovate-to-Elevate strategy to integrate our brand superiority, industry-leading innovation and low-cost global supply chain to provide higher valued products while lowering production costs.

Look inside America’s dresser drawers, and you’ll find HanesBrands products in eight out of 10 households. We sell more units of intimate apparel, male underwear, socks, shapewear, hosiery and T-shirts than any other company.

In the United States, our innerwear and activewear apparel brands include Hanes, Champion, Playtex, Bali, JMS/Just My Size, barely there, Wonderbra and Gear for Sports. We acquired Maidenform Brands, Inc., in October 2013, adding the Maidenform, Lilyette and Flexees intimate apparel brands to our portfolio. Our international brands include Zorba, Sol y Oro, Rinbros, Track N Field and Ritmo.
We sell our apparel in the United States, Canada, Mexico and other leading markets in the Americas, Asia and Europe.

With a strong ambition to build a team with behaviors below:
- Passion for achieving Results
- Builds Trust
- Works effective with others
- Strong leadership
- Manages change and process improvement
- Business Acumen
- Customer focus

Xem toàn bộ thông tin công ty
Chinh Nghia Commune, Kim Dong District, Hung Yen Province, Vietnam
5.000-9.999 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)