Nhân Viên Tuyển Sinh (Admissions Officer)

Đăng nhập để xem mức lương 998 lượt xem - Hết hạn trong 15 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

High quality health care scheme
Transportation allowance
Gratuity

Mô Tả Công Việc

- Trường (School): EMASI Nam Long & EMASI Van Phuc

- Cấp bậc (Job grade): A2

- Quản lý bởi (Report to): Trưởng phòng Tuyển sinh/ Admissions Manager

*Mô tả chung (Job overview)
- Nhân viên Tuyển sinh có trách nhiệm đạt và vượt toàn bộ chỉ tiêu tuyển sinh được giao và mang đến trải nghiệm dịch vụ xuất sắc và chuyên nghiệp cho những phụ huynh hiện hữu cũng như tiềm năng của Trường.
Admissions Officer fully meets and exceeds the student recruitment targets of the school and provides excellent quality, professional customer service to prospective and current parents of the school.

*Trách nhiệm và nghĩa vụ (Responsibilities and Duties)
- Đạt và vượt chỉ tiêu tuyển sinh thông qua việc thuyết phục phụ huynh tiềm năng đăng ký cho con em nhập học;
Meet and exceed the school’ student recruitment targets by effectively converting prospective parents’ enquiries into enrollments;

- Chủ động theo dõi tình hình phản hồi thắc mắc, qua đó mang đến dịch vụ chuyên nghiệp và bảo đảm phụ huynh tiến tới đăng ký nhập học và trực trang chủ của Trường trên facebook để kịp thời phản hồi các thắc mắc của phụ huynh;
Proactively follow up on all enquiries to ensure prospective parents receive excellent customer service and proceed with their applications and enrollment and timely respond to parents’ enquires on school’s facebook pages;

- Phụ trách lên lộ trình tham quan trường phù hợp với từng đối tượng; Gặp gỡ, tư vấn với phụ huynh tiềm năng, tập trung thể hiện những thế mạnh cũa Trường và thuyết phục phụ huynh tin rằng Trường là lựa chọn hàng đầu cho con em họ;
Provide well-tailored tours and advisory meetings to prospective parents, emphasize the school’s strengths and persuasively convince them the school is the best choice for their child;

- Xử lý kịp thời tất cả các chứng từ tuyển sinh, từ đơn nhập học của học sinh đến hóa đơn, thư xác nhận… với tác phong chuyên nghiệp;
Timely and professionally process all admissions related documentation, from student application to invoicing and confirmation letters;

- Chuẩn bị thẻ học sinh và phụ huynh; Thông báo đến các giáo viên có liên quan và cung cấp hồ sơ học sinh cùng các chứng từ quan trọng khác để giáo viên chuẩn bị sẵn sàng khi có học sinh mới nhập học;
Issue ID cards for students and parents; Inform all relevant teachers of any new enrolments, provide student pro files and key documentation to them prior to the student’s arrival so that teachers are well prepared;

- Hỗ trợ Quản lý trực tiếp làm các báo cáo tuyển sinh và xem xét cập nhật cơ sở dữ liệu phụ huynh hiện hữu và tiềm năng;
Assist Line Manager with producing regular Admissions reports and with reviewing and updating the current and prospective parents’ database;

- Hỗ trợ Quản lý trực tiếp xem xét tình hình hiệu quả tuyển sinh, xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển sinh hiệu quả;
Assist Line Manager with reviewing student recruitment performance, and with developing and implementing effective student recruitment plans for the school;

- Hỗ trợ học sinh làm bài kiểm tra tuyển sinh, lên lịch phỏng vấn phù hợp với độ tuổi và học vấn của học sinh; Hỗ trợ xếp lớp và phân bổ học sinh vào các Đội Nhà;
Administer admissions tests and schedule admissions interviews as appropriate for the applicant’s age group and background; Assist with class arrangement and House arrangement;

- Ghi nhận, cập nhật và xét lại tất cả những thắc mắc, kết quả kiểm tra, tham quan, đăng ký nhập học; Nhận và lưu trữ đơn xin thôi học;
Record, update and review all enquiries, tests, visits and applications, and receive and record any student withdrawal forms for the school’s current students;

- Thường xuyên tiếp nhận những phản hồi từ phía phụ huynh, ghi nhận những thay đổi trong nhận định hoặc sở thích của phụ huynh và báo cáo cho Quản lý trực tiếp;
Continuously monitor parent feedback and identify shifts in parent perceptions and preferences, report them to Line Manager on a regular basis;

- Thường xuyên tiếp cận và tham khảo website của các trường đối thủ để cập nhật cho bộ phận về những động thái mới trên thị trường và đề xuất phương án đối phó;
Regularly visit the school’s key competitors and their websites to keep the team updated on any new competitor developments and to propose actions to counteract them;

- Chủ động tham gia vào quá trình xem xét điều chỉnh các chính sách và quy trình tuyển sinh hàng năm, bảo đảm tính hiệu quả và cạnh tranh của các chính sách và quy trình tuyển sinh;
Actively participate in the annual review of Admissions policies and procedures, ensure that all admissions related policies and procedures of the school are competitive and effective;

- Phụ trách các công việc của lễ tân theo sự phân công của Quản lý Trực tiếp,
In charge of reception and relevant tasks as assigned by Line Manager;

- Các nhiệm vụ khác do Quản lý trực tiếp giao phó.
Other tasks as assigned by Line Manager.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

* Bằng cấp (Qualifications)
- Bằng cử nhân về Phát triển Kinh doanh, Quản trị Kinh doanh, Tiếp thị hoặc Dịch vụ Khách hàng.
BA Degree in Sales, Business Administration, Marketing, or Customer Service.

* Kinh nghiệm (Experience)
- Tối thiểu 2 năm ở vị trí phát triển kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong lĩnh vực giáo dục, hoặc 5 năm kinh nghiệm trong các ngành nghề cung ứng sản phẩm/dịch vụ cao cấp khác.
At least 2-year sales and customer service experience in the education sector, or 5-year experience in high-end products or high-standard service.

* Năng lực (Competencies)
- Giao tiếp bằng tiếng Việt thành thạo và tự tin;
Strong and confident verbal and written communication skills in Vietnamese;
- Giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh;
Basic English communications;
- Kỹ năng sử dụng mày tính và các ứng dụng có liên quan;
Good computer and application skill;
- Kỹ năng giải quyết vấn đề;
Problem solving;
- Kỹ năng thương thảo đàm phán;
Coordination and negotiation;
- Kỹ năng sắp xếp quản lý công việc;
Time management;
- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;
Ability to work independently as well as teamwork;
- Trình bày chuyên nghiệp;
Professional personal presentation;
- Quản lý thông tin/dữ liệu;
Database/information management;
- Cam kết gắn bó lâu dài;
Long term commitment;
- Chăm chỉ, kỹ lưỡng, chủ động, đáng tin, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Hardworking, detail-oriented, initiative, reliable, able to work under high pressure.

* Định hướng dịch vụ khách hàng (Customer Service Orientation)
• Vị trí này thể hiện diện mạo của Trường/Công ty và hoàn toàn đảm nhận việc tương tác với khách hàng trực tiếp hoặc qua điện thoại. Khi một khách hàng cảm thấy không hài lòng, Nhân viên Tuyển sinh cần duy trì trạng thái bình tĩnh, lịch sự và luôn cố gắng hết sức để hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
The post holder is the face of the school/company and the only person a customer might come in contact with, whether in person or on the phone. Even when a customer is upset, it's important for the post holder to remain calm and polite and try her best to help the customer with what she needs.
• Dịch vụ khách hàng hiệu quả đồng nghĩa với không ngừng nỗ lực. Nếu Nhân viên Tuyển sinh biết một người khác có thể giúp đỡ hoặc có cách giải quyết vấn đề cho khách hàng, Nhân viên cần nỗ lực bằng nhiều cách, có thể là gọi điện thoại nhiều nơi hoặc tiến hành tìm kiếm thêm thông tin để hỗ trợ khách hàng, qua đó đạt được doanh số mà khách hàng mang lại.
To provide good customer service sometimes means going the extra mile. If the post holder knows someone else that might be able to help the customer or knows a way to solve the issue, taking the time to make extra calls or do extra research for the customer will go a long way in retaining that customer's business.

Địa Điểm Làm Việc

74 Nguyen Thi Thap Street, Binh Thuan, District 7, Ho Chi Minh

EMASI is a group of top-class Vietnamese schools with an intensive English program, international facilities and American teaching methods that focus on developing critical skills for work and life in the modern global world.

At EMASI we are welcoming all experienced and enthusiastic candidates who share with us our vision and mission in education. Apart from competitive remuneration package, we are pleased to bring to you training opportunities, career development and experiences in a multi-cultural and moving-forward environment.

Xem toàn bộ thông tin công ty
74 Nguyen Thi Thap Street, Binh Thuan, District 7
100-499 nhân viên
HR Department
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.