Nhân Viên Vận Hành (Fresher)

Thương lượng 1788 lượt xem - Hết hạn trong 23 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Competitive salary structure. Annual bonus - up 2.5 months. Attractive bonus to work in Ben Cat, BD
Premium Health care for employee
Global working environment; Career development

Mô Tả Công Việc

1. Vị Trí Công Việc:
• Đảm bảo an toàn của nhân viên, Chất lượng sản phẩm và hiệu suất dây chuyền cùng với việc sản xuất sản lượng đạt kế hoạch đề ra

2. Chức Năng:
• Trực tiếp vận hành máy, đảm bảo an toàn của con người và thiết bị.
• Quản lí dây chuyền tại khu vực phụ trách để đảm bảo thiết bị hiệu suất dây chuyền.
• Thực hiện các công việc bảo trì cơ bản

3. Trách Nhiệm và Nghĩa Vụ:
a. Trong thời gian dự án:
• Học về dây chuyền sản xuất cà phê và cách vận hành máy trong tương lai.
• Tạo các tiêu chuẩn: Hướng dẫn công việc, Checklist, CIL, Centerline
• Dò và so sánh giữa bản vẽ và dây chuyền thực tế.
• Tạo và dán nhãn cho đường ống, thiết bị.
• 5S và dọn dẹp trong suốt quá trình lắp đặt và chạy thử
• Chuẩn bị cho các buổi họp: họp giao ca, họp đánh giá hằng ngày.
• Xác định các điểm bất thường và hỗ trợ xử lí cùng với nhóm Enginering.
• Hỗ trợ nhóm Enginering và nhóm nhà thầu các công việc trong giai đoạn lắp máy.
b. Thời điểm đi vào sản xuất:
• Tuân thủ:
 Tuân thủ các quy định của công ty liên quan đến an toàn, sức khỏe, môi trường, vệ sinh thực phẩm, quản lí giờ công, tiêu chuẩn vận hành.
 Tham gia các khóa đào tạo định kì hằng năm.
• Sản xuất:
 Kiểm tra điều kiện máy móc, thiết trước và sau sản xuất. Vận hành và kiểm soát thông số quy trình theo hướng dẫn công việc.
 Hoàn thành báo cáo trong ca đúng và đủ, có sự xác nhận của giám sát ca.
 Theo dõi, theo dõi kiểm soát và chủ động thực hiện công việc để xử lí sự cố khi có sự sai lệch của các thông số vận hành. Báo cáo ngay lập tức cho người liên quan và giám sát ca.
 Tham gia hỗ trợ khi chạy thử máy mới hoặc chạy thử sản phẩm mới.
• Bảo trì:
 Theo dõi kiểm tra các điều kiện cơ bản của máy móc, thiết bị để đảm bảo phát hiện kịp thời các điểm bất thường. Cộng tác với nhóm Engineering để xử lí các sự cố diễn ra trong ca sản xuất.
 Thực hiện các công việc bảo trì cơ bản: Vệ sinh, kiểm tra, bôi trơn (nếu có)
 Thực hiện 5S tại khu vực làm việc
• An Toàn – Sức Khỏe – Môi Trường
 Kiểm tra để đảm bảo điều kiện tại vị trí làm việc đạt yêu cầu của GMP và yêu cầu của An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm.
 Đảm bảo thực hiện kiểm tra theo đúng tần suất các điểm an toàn của thiết bị và thực hiện quan sát hành vi, điều kiện an toàn .
• Cải tiến liên tục:
 Thực hiện giao ca và thông tin đầy đủ vào sổ giao ca hoặc bảng họp.
 Thực hiện các đề xuất cải tiến và tham gia dự án cải tiến.

4. Tương Tác Với Đồng Nghiệp:
• Duy trì tương tác và cộng tác với các thành viên của các bộ phận liên quan QA, Engineering.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Yêu Cầu:
• Nữ, bằng trung cấp/ cao đẳng.
• Ưu tiên fresh/ sinh viên mới ra trường.
• Tiếng Anh: không yêu cầu
• Máy vi tính: có thể sử dụng MS Word, MS Excel.
• Sẵn sàng làm việc theo ca (8 tiếng/ ca) và ở gần nhà máy (tại Bến Cát, Bình Dương).

Địa Điểm Làm Việc

Lot 19-4, Road no. 11, Protrade International Industrial Park, An Tay Ward, Ben Cat Town, Binh Duong

We are new Freeze Drying Coffee Company located in International Protrade Tech Park, An Tay ward, Ben Cat town, Binh Duong province which cooperate between Instanta & Louis Dreyfus Company (LDC) since 2021.

And start the construction work beginning of 2022. Join us to be a part of our core talents for building up the future factory!

Xem toàn bộ thông tin công ty
Lot 19-4, Road no. 11, Protrade International Tech Park, An Tay Commue, Ben Cat Town, Binh Duong Province
100-499 nhân viên
Phòng Nhân Sự
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)