NLP Engineer

Job Locations: Ha Noi
Login to view salary 152 views - Expires in 8 days

What We Can Offer

Negotiable salary according to ability.
Team buiding, Du lịch,...
Voucher, Caffe, Ăn nhẹ...

Job Description

At FTECH Co.,Ltd, we are transforming the eCommerce, edTech and entertainment industries through our AI-enabled ecosystem.
FTECH AI Center is a dedicated AI R&D Center focusing on developing cutting-edge NLP solutions to fuel FTECH Co.,Ltd’s AI Cores Engines. We are looking for a NLP engineer.

Your Mission:Develop NLP & machine learning cutting-edge technologies to fuel the AI Cores Engines.

Your Role:
• Design, implement and maintain libraries, and develop new algorithms and services for: Named Entity Extraction, Language Detection, Emotion/Sentiment Prediction, Keyword and Topic Extraction
Deep-learning Chatbots and dialog modeling
Intent detection, Query Parsing, Semantic mapping
• Manage interdisciplinary projects combining different teams within the AI Center and the company.
• Implement and provide best-practices for maintainable software development, including deployment process, documentation, and adherence to and improvement of coding standards.
• Mentor interns.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

Your Profile:
• BSc or MSc in computer science or a related degree, with strong software engineering and modern NLP components.
• 1+ years of industrial experience in NLP and modern machine learning algorithms, such as deep learning.
• Solid experience in software engineering: modern software development practices and tools, concurrent and distributed programming, operating systems, computer networks, database systems.
• Fully proficient in Python and/or modern C++ with exposure to functional & object-oriented programming paradigms.
• Experienced with high performance / GPU computing and / or real-time systems.

Our Software Stack:
• Languages for scientific computing: Python
• Frameworks: OpenCV, CUDA, FFmpeg, Tensorflow, PyTorch, NumPy, scikit-learn, Caffe
• Code base: Git with GitLab
• Productivity: Notion, Google Apps

Job Locations

Tầng 5, Số 434 Trần Khát Chân - Phường Phố Huế - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Ftech là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh trí tuệ nhân tạo với mục tiêu sản xuất và ứng dụng các sản phẩm/dịch vụ AI tạo nên sự cải tiến vượt bậc trong việc xử lý các bài toán, nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội hiện nay. Với đội ngũ kỹ sư trẻ tuổi và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực:
+ Xử Lý Ảnh: phân mảnh, lý giải hình ảnh, nhận diện khuôn mặt, nhận diện tuổi, giới tính, nhận diện chữ viết, tìm kiếm dựa trên hình ảnh, phân tích dự đoán dựa trên ảnh.
+ Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: tách từ, gán nhãn từ loại, tìm từ khoá, từ gần nghĩa, cùng nghĩa, đối lập ngữ nghĩa, phân tích và trích xuất thông tin, trích xuất quan hệ, tìm kiếm dựa trên quan hệ, lý giải ngôn ngữ tự nhiên.
+ Xử lý tiếng nói: xây dựng mô hình ngôn ngữ, mô hình âm học, tự động nhận diện hot word (trigger word), lọc nhiễu.
+ Công nghệ Khai phá dữ liệu: thu thập và xử lý dữ liệu rất lớn, dự đoán KPI, phân tích dự đoán dựa trên dữ liệu lớn, tự động sinh dữ liệu cho học máy.

Read full company information
Tầng 5, Số 434 Trần Khát Chân - Phường Phố Huế - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.
25-99 staffs
Ms Quỳnh Anh
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.