NV Kiểm Tra Phần Mềm (Unit Test) - Ngôn Ngữ C

NV Kiểm Tra Phần Mềm (Unit Test) - Ngôn Ngữ C

Job Locations: Ho Chi Minh
Login to view salary 326 views - Expires in 7 days

What We Can Offer

12 annual leave + reward days-off
Opportunity training oversea
Attractive salary

Job Description

1. Đọc các dòng lệnh viết bằng ngôn ngữ C của mỗi hàm:
o Xác định các biến đầu vào và biến đầu ra.
o Hiểu mỗi dòng lệnh để tính giá trị của các biến đầu ra
2. Viết các kịch bản kiểm tra trên phần mềm MS Excel:
o Thêm mỗi biến đầu vào vào một cột bên trái.
o Thêm mỗi biến đầu ra vào một cột bên phải.
o Chọn các giá trị cần kiểm tra cho mỗi biến đầu vào và điền mỗi giá trị vào một dòng.
o Kết hợp giá trị của các biến đầu vào để kiểm tra các trường hợp khác nhau.
o Kiểm tra kết quả của kịch bản kiểm tra (các kịch bản kiểm tra sẽ được thực thi tự động)
3. Viết tài liệu thiết kế chi tiết bằng phần mềm MS Word
o Chuyển đổi mỗi dòng lệnh thành một dòng tương ứng trên phần mềm MS Word.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

Trình độ
- Kỹ sư CNTT (Khoa học máy tính, phần mềm, mạng máy tính), điện tử, điện, tự động hóa
Kinh nghiệm
- Không yêu cầu
Kiến thức & Kỹ năng
- C Programming language
- OS: Windows
- Tools: MS Word, MS Excel
- English: TOEIC 400 trở lên hoặc tương đương

Job Locations

Lot I3 – 1, D1 street, Saigon High Tech Park, Dist. 9, HCMC
View full Company Profile

GES is a part of Kimball Electronics Company. GES is among the global leaders in semiconductor equipment services. With a team of broad experience in semiconductor field, GES provides technical resource solutions to the electronics industry to reduce costs and improve efficiencies to its customers operations.
GES has a headquarter in Silicon Valley, San Jose, California, USA and many satellite operations throughout Asia to support customers worldwide.
For more information, visit www.geservs.com
Now we are opening many employment opportunities for dynamic, ambitious and skillful with right attitude to join and grow with us.
Our philosophy is “ We hire for ATITUDE and train for SKILL”.

Read full company information
Lot I3 – 1, D1 street, Saigon High Tech Park, Dist. 9, HCMC
100-499 staffs
Ms. Lan
 	  CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.