Office Manager ( Fluent in Korean and Vietnamese)

Office Manager ( Fluent in Korean and Vietnamese)

Đăng nhập để xem mức lương 356 lượt xem - Hết hạn trong 1 tháng

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Good salary and excellent benefits
Premium health care insurance package
You will have opportunity for promotion

Mô Tả Công Việc

1. Quản lý phòng nhân sự
- Quản lý và hướng dẫn thực hiện các quy định, quy chế của Công ty. Kiểm soát đánh của nhân viên bộ phận phụ trách.
- Tham mưu cho Giám đốc về chiến lược phát triển nguồn nhân lực và trong các lĩnh vực: tuyển dụng , Đào tạo, đánh giá nhân viên, khen thưởng, kỷ luật và quan hệ lao động, lương, thưởng.
- Quản lý chỉ đạo và chịu trách nhiệm chung mọi mặt hoạt động của phòng nhân sự, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiến độ công việc của nhân viên trong phòng; hội ý với nhân viên trong phòng để giải quyết các công việc đột xuất; góp ý xây dựng và hoàn thiện các chế độ chính sách, nội quy quy chế phù hợp từng thời điểm, giai đoạn từng hệ thống.

2. Quản lý phòng xuất nhập khẩu
- Giám sát các nghiệp vụ xuất nhập khẩu trong ngành may mặc
- Chỉ đạo nhân viên XNK giải quyết vấn đề
- Tham gia vào các quá trình quyết toán, công ty vận tải, logistics, forwarder, hải quan
3. Quản lý phòng mua hàng
Gíam sát đánh giá, lựa chọn nhà cung ứng Hướng dẫn và quản lý các nghiệp vụ liên quan đến mua hàng
4. Quản lý tổng vụ
Quản lý Các công ty, nhà thầu thuê ngoài như:
Bảo vệ, tạp vụ, xây dựng, công ty gia công sản phẩm
----------------------------------------------------------------
1. Human Resource Management
- Manage and guide the implementation of company regulations company. Manage and evaluate staff in department.
- Advising the Director on human resource development strategies in recruitment, training, staff evaluation, reward, discipline and labor relations, salary and bonus.
- Manage and take responsibility for all activities of the HR department, check and supervise the progress of the work of the staff in the room; discuss with the staff to solve unexpected issues; To contribute to the development and improvement of the regimes, policies and internal regulations of each time and phase of each system.
2. Export and import Management
- Supervise import-export activities in garment industry
- Directing import and export staff to solve the problems
- Participate in the finalization process, transportation company, logistics, forwarder, customs
3. Purchasing department management
- Review and selection of suppliers.
- Guide and manage the purchase related business
4. General management
Management Companies, outsourced contractors such as:
Security, Operation, Construction, Product Processing Company
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Chuyên môn: Đại học Luật, ĐH khác chuyên ngành Quản trị Nhân lực,...
- Kinh nghiệm: đã có ít nhất 5 năm làm quản lý ở vị trí tương đương của Doanh nghiệp may mặc có ít nhất 500 lao động
- Tiếng Hàn và Tiếng Việt thành thạo
- Kỹ năng quản lý công việc và giải quyết vấn đề linh hoạt và hiệu quả
- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, kỹ năng, xây dựng kế hoạch, kỹ năng giao tiếp tốt
- Phong cách làm việc quyết đoán, chịu áp lực cao trong công việc
- Thực hiện các công việc phát sinh khác
- Kỹ năng, khả năng:
• Kỹ năng hoạch định chiến lược, phát triển và thực thi
• Kỹ năng đàm phán, thuyết trình, đào tạo, huấn luyện tốt.
• Kỹ năng nhận biết và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo và khác biệt.
--------------------------------
- Graduated from university of Law, other major in Human Resource Management, ...
- Experience: At least 5 years working as a manager in equivalent position of garment enterprise with at least 500 employees
- Fluent in Korean & Vietnamese
- Flexible and effective ask management skills.
- Management skills, leadership, skills, planning, communication skills
- Decisive and can work under high pressure
- Skills, abilities:
• Strategic planning, development and implementation skills
• Negotiation skills, presentation, training, training.
• The ability to recognize and solve problems creatively

BENEFITS:
- Good salary and excellent benefits
- You will have opportunity for promotion
- Premium health care insurance package
- According to labor law
- Child care allowance
- Transportation allowance
- Woman allowance
- Diligent allowance
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc

Tập đoàn Ubase chúng tôi chuyên sản xuất và gia công hàng may mặc thời trang xuất khẩu. 100% vốn nước ngoài, Với quy mô hiện tại có 4 nhà máy tại Việt Nam và hơn 3000 công nhân đang làm việc. Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng nhà máy sản xuất tại Việt Nam, tập đoàn chúng tôi cần tuyển gấp công nhân ở tất cả các bộ phận.
Rất hân hoan chào đón các bạn đến với tập đoàn UBASE chúng tôi !

Ubase International is the leading garment manufacturer in Vietnam exporting its production to USA, Europe; we currently have 3,000 employees in Viet Nam and have ambitious plans to expand in the near future.
We are looking for hardworking and ambitious people for vacancies to develop our company’s organization and structure.
Ubase International is committed to providing the best of everything: Merchandise, customer service, and innovative people with creative ideas.
We offer a highly competitive compensation and comprehensive benefits package along with a wonderful opportunity to grow in this progressive fashion merchandising environment.

Website: http://www.ubaseinternational.com/

Xem toàn bộ thông tin công ty
Tan Thoi hiep industrial, Hiep Thanh ward, District 12
Ms. My (HR-Department)