[Onsite - Japanese] Bridge Software Engineer Headhunt jobs

[Onsite - Japanese] Bridge Software EngineerHeadhunt jobs

Địa Điểm Làm Việc: Quốc tế
$2500 - $3000 207 lượt xem - Hết hạn trong 7 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th month bonus, Salary adjustment (Twice a year)
Social Insurance 100% submitted based on gross salary
Dormitory provided, transportation allowance

Mô Tả Công Việc

We are looking for a Bridge Software Engineer who would like to relocate to Japan in their career path or a person who is working there and would love to join our company.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Familiar with Java or Flutter
- 1 – 3 years of experience in software development
- Ability to communicate in Japanese (equivalent N3 JLPT up)
- Knowledge of Objective C is a plus
- Experienced in BLE (Bluetooth Low Energy) is a plus
- Currently work in Japan or want to move to Japanese

Địa Điểm Làm Việc

Tokyo, Japan

Becoming one of the leading enterprises in Vietnam performing BPO activities – developing the best quality software, gaining the trust of customers.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)