Operation Manager

Login to view salary 397 views - Expires in 4 days

What We Can Offer

Attractive Salary: Negotiable
Health Care
Professional enviroment

Job Description

Manage Over all factory operation, including HR, Adm., Production
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- 5 years working experience in manufacture industry over 500 workers.
- Well understand the factory operation including HR, Admin and Production.
- Operation manager/General manager position over 3 years.
- Good in English or Chinese.
- Computer skill.
- Garment factory work experience will be advantage

Job Locations

226 – Lê Lai – Máy Chai – Ngô Quyền – Hải Phòng
.
Bộ phận tuyển dụng
 	  CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.