Operation Manager

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội
$1200 - $1500 934 lượt xem - Hết hạn trong 7 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Salary: 25mil - 28mil VND
To enjoy the social insurance, health insurance, unemployment insurance, annual leave, allowances

Mô Tả Công Việc

- Handle all shipments (for import, export for both sea & air)
- Receive information from foreign agents, domestic customers, colleagues in the company to quote door to door costs (including: shipping charges, loading, inspection, import license..., depending on the different request)
- Handle consolidation cargo
- Co-operate well with partners/ co-workers (customs, forwarders, carriers, trucking companies…) to provide good service to customer & also avoid any trouble
- Customer service carefully
- Response and discuss to customers some information related to shipments such as cost incurred, missing documents…
- Effectively solve customers’ complaints (if any). Connect closely to customers to avoid/to solve any problem (if any)
- Check rate and serve for bidding. Collect and check rate: ocean freight/air freight/trucking rate/customs rate to make sure the best rate for bidding
- Report to Director for any irregularity
- Have experience and relationship with customs clearance and sea line, airline
- Check customs rate in any case
- Check customs condition for all kinds of shipments (import/export, sea/air)
- Monitor Value added services (customs, trucking, others) activities to ensure that shipments are arranged and deliveried on time
- Well-coordinate with all related parties at different locations to ensure appropriate & timely actions
- Manage service performance & KPIs; providing action plans for further improvement
- Have experience in trucking
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Graduated from Foreign Trade University/college, Maritime University
- Over 3 year experience in Operations Manager
- Experience consulting Customs procedures and other procedures related to import and export services/ Control customs department
- Having a good relationship with the Customs department, the Ministry of Industry and Trade, ...
- Mastering and understanding of knowledge and legislation on transport, warehouse management
- Strong customer service
- Good written and spoken English (required)
- Young, energetic, hardworking, honest, responsible; willing to traveling
- High sense of responsibility
- Withstand high work pressure
- Time management and multi-task management skills.
- Ability to work independently and work in teams

Địa Điểm Làm Việc

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Tiếp Vận Toàn Cầu VN là doanh nghiệp forwarder của Hàn Quốc. Khách hàng chủ yếu là các công ty Hàn Quốc, hoạt động trong lĩnh vực giao nhận quốc tế bằng đường hàng không và đường biển, cung cấp các dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác và vận chuyển nội địa. Chúng tôi có mạng lưới Đại lý ở khắp nơi trên Thế Giới. Chúng tôi đang trong quá trình mở rộng quy mô hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển đa dạng của khách hàng và thị trường thương mại quốc tế.

Xem toàn bộ thông tin công ty
151 Nguyen Dinh Chieu, W.6, Dict.3, HCM City
25-99 nhân viên
HR Dept
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)