Phó Phòng Đảm Bảo Chất Lượng (Assistant QA Manager)

Phó Phòng Đảm Bảo Chất Lượng (Assistant QA Manager)

Địa Điểm Làm Việc: Đồng Nai | Bình Dương | Hồ Chí Minh
Thương lượng 2729 lượt xem - Hết hạn trong 16 ngày
Mức độ phù hợp công việc - Xem chi tiết

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương và thưởng hấp dẫn
Nghỉ phép năm và Chế độ bảo hiểm theo qui định.
Có xe đưa rước từ HCM đến công ty

Mô Tả Công Việc

1. Kết hợp với trưởng phòng lập kế hoạch – giám sát và đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng ISO9001, BRC tại nhà máy vận hành hiệu quả
Coordinating with head of department to plan – monitor and assure quality management system ISO9001, BRC run effectiveness

1.1 Đánh giá nội bộ
Internal audit
1.1.1 Lập kế hoạch đánh giá nội nội bộ
Establishing internal audit plan
1.1.2 Phối hợp với các bộ phận thực hiện việc đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001 và BRC
Coordinating with depts conduct internal audit as planed
1.1.3 Phối hợp với các bộ phận phân tích nguyên nhân và đưa ra hành động khắc phục phòng ngừa cho các điểm không phù hợp phát hiện trong đánh giá nội bộ
Coordinating with related depts analysis cause and corrective action for findings in internal audit

1.2 Đánh giá bên ngoài (đánh giá chứng nhận, đánh giá của khách hàng)
External audit (Customer audits and certification audits
1.2.1 Phối hợp với các bộ phận đối ứng với các đợt đánh giá chứng nhận, đánh giá của khách hàng như kế hoạch
Coordinating with related depts conduct customer audits and certification audits as planed
1.2.2 Phối hợp với các bộ phận phân tích nguyên nhân và đưa ra hành động khắc phục phòng ngừa cho các điểm không phù hợp phát hiện trong đánh giá bên ngoài.
Coordinating with depts conduct customer audits and certification audits as planed

2. Kết hợp với trưởng phòng lập kế hoạch giám sát và thực hiện tính tuân thủ luật pháp của nguyên vật liệu – thành phẩm và bán thành phẩm
Coordinating with head of department to plan – monitor material, finished product’s characteristic comply with legal requirement
2.1 Lập kế hoạch giám sát tính tuân thủ pháp luật của các đặc tính nguyên vật liệu và thành phẩm
Establishing monitoring plan material and finished product’s characteristics to comply with legal
2.2 Giám sát các chỉ tiêu nguyên vật liệu và thành phẩm tuân thủ với các yêu cầu của luật pháp, đề xuất giải pháp trong trường hợp các chỉ tiêu không tuân thủ yêu cầu pháp luật
Monitoring material and finished product’s characteristics to comply with legal, take action in case which do not comply with legal requirement

3. Chịu trách nhiệm vận hành hoạt động hệ thống phòng thí nghiệm đạt hiệu quả
Responsible for the laboratory system works effectively
3.1 Chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản các máy móc thiết bị, hóa chất sử dụng trong tình trạng sẵn sàng.
Responsible to management, preserve the equipment, the machine and chemical always in the status is available when need to use.
3.2 Lập hồ sơ, lên kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị tại trung tâm kiểm định, thực hiện hiệu chuẩn nội bộ theo định kỳ, duy trì và đảm bảo hệ thống phòng lab đáp ứng yêu cầu chương trính đánh giá ISO, audit từ khách hàng.
Create the record, plan to the equipment calibration at the verification center, conducting internal calibration periodically, maintain and ensure the laboratory system always the meet according to the ISO program or from customer audit annual.

4. Phối hợp với các bộ phận liên quan giải quyết sản phẩm không phù hợp nội bộ và khiếu nại khách hàng
Coordinating with related departments to solve non internal conformity product, customer complaint
4.1 Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra hành động khắc phục cho sản phẩm không phù hợp nội bộ và bên ngoài.
Coordinating with related depts to find the root cause and corrective action of non conformity product
4.2 Theo dõi & đánh giá hiệu quả của các hành động khắc phục
Follow up and evaluate effective of corrective action for customer complain

5. Thiết lập & triển khai tiêu chuẩn chất lượng - kế hoạch giám sát chất lượng cho dự án mới
Establing & deloying quality standard and quality control plan for new project
5.1 Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm mới
Develop quality standard for new products
5.2 Xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng cho sản phẩm mới
Develop quality control plan for new products
5.3 Triển khai tiêu chuẩn chất lượng & kế hoạch kiểm tra chất lượng đến các bộ phận liên quan
Deploy quality agreement & quality control plan to related department.

6. Kết hợp với trưởng phòng lập kế hoạch đào tạo – đào tạo và đánh giá hiệu quả chuyên môn cho nhân viên cấp dưới đáp ứng theo yêu cầu công việc
Coordinating with head of department to plan the training schedule of year – conduct training and evaluate effective training technical knowledge for staffs
6.1 Phối hợp với trưởng bộ phận trọng việc lập kế hoạch đào tạo hàng năm
Coordinating with head of department to plan the training schedule of year
6.2 Thực hiện việc đào tạo theo kế hoạch và đánh giá hiệu quả sau khi huấn luyện
Training and evaluate effective after training

7. Lập báo cáo chất lượng hàng tuần, tháng, quý và năm – theo dõi xu hướng sản phẩm lỗi và phối hợp với các bộ phận liên quan để cải tiến chất lượng liên tục
Making weekly, monthly, quarterly and yearly quality report – follow up trend of failure quality issue and coordinate with related departments to improve quality continously
7.1 Lập báo cáo chất lượng hàng tuần, tháng, quý và năm
Making weekly, monthly and yearly quality report
7.2 Theo dõi xu hướng sản phẩm lỗi và phối hợp với các bộ phận liên quan để cải tiến liên tục
follow up trend of failure quality issue and coordinate with related departments to improve continuously

8 Đảm bảo tất cả các standard book được kiểm soát, bảo quản, có hiệu lực và được chuẩn bị đầy đủ kịp thời cho sản xuất
Ensuring all standard books are controlled, preserved, validated and prepared fully, timely for production process.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ văn hoá tốt nghiệp: 12/12
(Educational level)
2. Trình độ chuyên môn: Đại học (Undergraduate)
(Professional qualification)
3. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh (English)
(Language skills)
4. Trình độ vi tính: Trung cấp (Intermediate)
(Computer skills)
5. Kinh nghiệm chuyên môn: 2 đến 5 năm(2 to 5 years)
(Experience)
6. Sức khỏe (Health condition): Bình thường(Normal)
7. Kỹ năng thiết yếu(Necessary skills for the job):
- Giao tiếp(Communication)
- Giao việc-ủy quyền(Delegation)
- Làm việc nhóm(Teamwork)
- Giải quyết vấn đề và ra quyết định (Problem solving and decision making)
- Lãnh đạo (Leadership)
- Đào tạo-huấn luyện (Training-coaching)
- Quản lý dự án-lập kế hoạch(Project management-Planning)
- Quản lý sự thay đổi và thích nghi(Change management and Adaptability)
- Thuyết trình(Presetation)
- Phân tích(Analysis)
- Báo cáo (Reporting)
- Quản lý hồ sơ (Managing the documents)
- Hội họp (Meeting)
- Quản lý dữ liệu (Data management)
- Quản lý thời gian(time management)
- Giải quyết mâu thuẫn(Conflict resolution)
- Thuyết phục(Pursuation)

Địa Điểm Làm Việc

Dong Nai
Binh Duong, Vietnam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Công ty Starprint Việt Nam là một Công ty 100% vốn nước ngoài, rất nổi tiếng trong lĩnh vực in ấn bao bì và sách truyện tranh thiếu nhi, với kỹ thuật công nghệ hiện đại, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và dịch vụ chăm sóc khách hàng hoàn hảo. Chúng tôi đang có hệ thống khách hàng lớn trong và ngoài nước.

Xem toàn bộ thông tin công ty
104/4-1, đường 2-4, KCN Amata, Long Bình
1.000-4.999 nhân viên
Ms. Hòa
Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Mức phí tốt nhất chỉ từ 600.000 VND/năm

Cung cấp bảo hiểm cho người thân: Cha Mẹ (lên tới 70 tuổi) và Con

Vững vàng sức khoẻ, vững tâm sự nghiệp