Phó Phòng Kinh Doanh - Hóa Chất

Phó Phòng Kinh Doanh - Hóa Chất

Login to view salary 132 views - Expires in 3 days

What We Can Offer

Bonus, Pay raise

Job Description

* Giúp việc cho Trưởng phòng xây dựng mục tiêu phòng, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện.
* Đề xuất các giải pháp nhằm duy trì và thúc đẩy hoạt động kinh doanh.
* Quản lý và điều hành giám sát công việc của nhân viên thuộc phòng kinh doanh.
* Tìm kiếm và phát triển quan hệ với các khách hàng và đối tác tiềm năng.
* Tham mưu với Trưởng phòng đàm phán, đề nghị ký kết các hợp đồng, đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh đặt ra.
* Tham gia góp ý kiến và đề xuất các giải pháp với Trưởng phòng để giải quyết các vấn đề liên quan lĩnh vực kinh doanh của công ty.
* Yêu cầu các phòng ban phối hợp để thực hiện các Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn theo quy định của Công ty.
* Từ chối thực hiện những nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật, quy trình, quy định của Công ty, Quyền giao việc và kiểm soát việc của nhân viên phòng.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

Tốt nghiệp Đại học, cử nhân kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc tương

Có năng lực điều hành quản lý, nhận định, phân tích, đánh giá thị trường.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán thuyết phục tốt.

Năng động, cầu tiến, có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực trong công việc.

Sẵn sàng đi công tác, có kế hoạch ổn định công việc.

Ngoại ngữ và tin học đáp ứng yêu cầu công việc.

Job Locations

Hai Phong

Navigos Search is the leading, most experienced and highly qualified executive recruitment firm in Vietnam. Our mission is to help people and companies achieve their dream. We do this by matching talented individuals to the jobs for which they are best suited, ensuring that our clients have the right people on board that they need to succeed, and our candidates land the job of their dream. We accomplish this mission thanks to our strong expertise in local labor market, an established and broad network of clients and candidates and a proven recruitment method of international standards.

Read full company information
Hai Phong
linh manh
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam