Phó Phòng Tiếp Thị (Assistant Brand Manager) Urgent job

Phó Phòng Tiếp Thị (Assistant Brand Manager)Urgent job

Thương lượng 689 lượt xem - Hết hạn trong 12 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương tháng 13
Tham gia bảo hiểm full lương cho nhân viên
Tham gia các hoạt động teambuilduing hằng năm

Mô Tả Công Việc

* BÁO CÁO CHO: TRƯỞNG PHÒNG DỰ ÁN/ PROJECT MANAGER

* TRÁCH NHIỆM CHÍNH/ MAIN RESPONSIBILITIES
1. Chịu trách nhiệm thực hiện, quản lý và giám sát trong việc quản lý thương hiệu nhằm thúc đẩy độ nhận biết thương hiệu và trung thành thương hiệu, phát triển doanh số ngành hàng / Be reponsbile for implementing, managing and supervising in the Brand Management in order to enhance the Brand awareness and Brand loyalty as well as improve category sales performance which required by the Business Unit.
2. Lập kế hoạch, quản lý và giám sát việc phát triển sản phẩm mới, tiếp thị sản phẩm, dự kiến đặt hàng, sản xuất/ Plan, manage and supervise in new product development, product marketing, forecast and demand planning.
3. Làm việc với hãng để đảm bảo hình ảnh thương hiệu, hệ thống nhận diện, danh mục sản phẩm đúng theo định hướng. /Work with regional principal to understand and build the brand equity and portfolio & manage brand identity under global guideline.
4. Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh để hiểu rõ về thị trường/Research competitor tracking to understand about market/ consumer.
5. Hỗ trợ trưởng phòng MKT các vấn đề khác/ Assist Marketing Manager in other programs.

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC/ JOB DESCRIPTIONS
1. Chịu trách nhiệm thực hiện, quản lý và giám sát trong việc quản lý thương hiệu nhằm thúc đẩy độ nhận biết thương hiệu và trung thành thương hiệu để phát triển doanh số Ngành hàng/ Be reponsbile for implementing, managing and supervising in the Brand Management in order to enhance the Brand awareness and Brand loyalty as well as improve category sales performance which required by the Business Unit.
- Phát triển kế hoạch, chiến lược để nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu và trung thành thương hiệu. / Develop the Plan, Strategies to enhance the brand awareness and and brand loyalty.
- Lên kế hoạch khuyến mãi phù hợp và hiệu quả/ Make promotion program to make sure increase sales and cost effective.
- Phát triển, thực hiện và đánh giá sự hiệu quả cho kế hoạch/ Develop, implement brand management plan and evaluate the effectiveness.
- Phối hợp với sales, logistic theo dõi tồn kho hàng hóa, dự kiến bán hàng, đặt hàng, sản xuất / Collaborate with Trade team, Logistic team to follow and keep track the stock, forecast, planning.
- Lập kế hoạch và quản lý ngân sách/ Budget planning & control.
2. Lập kế hoạch, quản lý và giám sát việc phát triển sản phẩm mới, tiếp thị sản phẩm, dự kiến đặt hàng, sản xuất/ Plan, manage and supervise in new product development, product marketing, forecast and demand planing.
− Lên kế hoạch, chiến lược tung sản phẩm mới / Plan, define product launching maps and strategy.
− Nghiên cứu, xác định những phần thiếu sót của sản phẩm để bổ sung và phát triển như bao bì sản phẩm, tem nhãn /Research and determine product weaknesses and areas to be modified such as modify packaging, sticker.
− Phát triển hiệu quả định vị sản phẩm trong thị trường / Develop effective product positioning in the market through marketing strategy.
3. Làm việc với hãng để đảm bảo hình ảnh thương hiệu, hệ thống nhận diện, danh mục sản phẩm đúng theo định hướng. /Work with regional principal to understand and build the brand equity and portfolio & manage brand identity under global guideline.
- Trao đổi, thương lượng với hãng về danh mục sản phẩm, chỉnh sách giá, hỗ trợ phạt triển thị trường để đảm bảo hiệu quả/ Deal with principal about product portfolio, pricing, support to ensure effectiveness.
- Lên kế hoạch và triển khai, báo cáo các chương trình marketing/ Plan, execute and report the MKT program.
4. Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh để hiểu rõ về thị trường/Research competitor tracking to understand about market consumer.
− Quản lý, giám sát hoạt động nghiên cứu thị trường để xác định thực trạng của thương hiệu về ưu đãi sản phẩm, xếp hạng hình ảnh, thông tin phản hồi của người tiêu dùng, các hoạt động đối thủ cạnh tranh, nhu cầu mới/ Manage and supervise research activities to determine the brand’s status in terms of product preference, image ratings, consumer feedback, competitor activities, new demand.
− Nghiên cứu hành vi khách hàng, điều kiện thị trường, đối thủ cạnh tranh từ dữ liệu thu thập được để đánh giá cho chiến lược thương hiệu/ Perform the analysis of customer behavior, market condition and competition situation from the collected data.
5. Hỗ trợ trưởng phòng MKT các vấn đề khác / Assist Marketing Manager in other programs.
− Quản lý, kiểm soát và điều phối tất cả công việc của cấp dưới trực tiếp / Manage and monitor all staffs’ activities.
− Nhiệm vụ được phân bổ bởi cấp trên / Tasks are assigned by Manager.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn, chuyên môn/ Education background:
- Đại học chuyên ngành MKT/ QTKD/ Kinh tế/ University with the Marketing/ Business Administration/ Economics major
Kinh nghiệm/ Working Experience:
- Ít nhất 02 - 03 năm kinh nghiệm giám sát MKT/FMCG/At least 03 years of experiences supervising MKT/ FMCG
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp, mỹ phẩm, chăm sóc da / Experienced in Beauty, Cosmetics, Skin care industries is preffered
Năng lực/ Competency:
- Vi tính trình độ A/ Computer level A
- Tiếng Anh giao tiếp B hoặc trở lên/English Communication Level B or over
- Kỹ năng hoạch định chiến lược/ Strategy Planning skills
- Kỹ năng giải quyết vấn đề/ Problem Solving skills.

Địa Điểm Làm Việc

87 Hoang Van Thai Street, Tan Phu Ward, Phu My Hung New Residential City, District 7, Ho Chi Minh

International Minh Viet Joint Stock Co.

IMV have been established since 1996 in Vietnam. We are a distribution company which covering up general trade, modern trade as well the e-commerce channel.

IMV have 4 offices in Vietnam (Ho Chi Minh City, Ha Noi, Da Nang and Can Tho) and network all over 63 provinces in Vietnam. With dynamic and creative team of sales and marketing, we build a strong brand image and awareness for our long term partners Fujifilm and Pigeon in Vietnam.

We are IMV, our mission is to bring the best quality products to Vietnamese consumer. We work hand in hand with our partners to bring their brands and products to Vietnam market.

Xem toàn bộ thông tin công ty
87 Hoang Van Thai Street, Tan Phu Ward, Phu My Hung New Residential City, District 7, Ho Chi Minh
100-499 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)