Phó Tổng Giám Đốc – Cttv Thuộc Tập Đoàn T&T (01 Phụ Trách Tài Chính Kế Toán & 01 Phụ Trách Đầu Tư, Pháp Lý Bất Động Sản)

Phó Tổng Giám Đốc – Cttv Thuộc Tập Đoàn T&T (01 Phụ Trách Tài Chính Kế Toán & 01 Phụ Trách Đầu Tư, Pháp Lý Bất Động Sản)

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội
Thương lượng 1446 lượt xem - Hết hạn trong 9 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương tháng thứ 13
Bảo hiểm sức khỏe
Môi trường chuyên nghiệp

Mô Tả Công Việc

1. Đối với vị trí P.TGĐ phụ trách mảng tài chính - kế toán

• Chỉ đạo công tác tài chính, kế toán, phối hợp công tác kiểm soát tài chính nội bộ.
• Phân tích, đánh giá, đề xuất kiến nghị TGĐ các giải pháp tài chính đồng bộ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
• Chủ trì làm việc với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để huy động vốn kinh doanh, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn hiệu quả.
• Công tác quản lý tài chính, tín dụng; kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình tài chính thường xuyên nhằm nâng cao hiệu quả về tài chính.
• Chủ trì xây dựng, đề xuất kế hoạch chiến lược trình TGĐ, báo cáo HĐQT.
• Chủ trì chỉ đạo xây dựng kế hoạch hằng năm trình TGĐ, tổng hợp việc thực hiện kế hoạch, báo cáo đánh giá đề xuất, kiến nghị.
• Chỉ đạo, giám sát công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác kiểm tra thu hồi nợ.
• Tham gia công tác thẩm định đầu tư vốn, dự án đầu tư, hợp tác đầu tư.
• Quản lý chung về mặt tổ chức và triển khai chức năng nhiệm vụ của Ban Tài chính - Kế toán.
• Các công việc khác theo sự phân công, uỷ quyền của TGĐ.

2. Đối với vị trí P.TGĐ phụ trách mảng đầu tư, pháp lý Bất động sản

• Chịu trách nhiệm về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ sản xuất.
• Chỉ đạo, quản lý sử dụng tài sản cố định, bất động sản.
• Chủ trì làm việc với các cơ quan quản lý trong vấn đề: khai thác, quy hoạch đất đai và tài sản trên đất theo các chủ trương, quyết định của Tổng Công ty.
• Tham gia công tác lập và thẩm định đầu tư vốn, dự án đầu tư.
• Chỉ đạo, tổ chức, tham gia các công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát về tài sản cố định, nhà - đất do Tổng Giám đốc phân công theo từng thời kỳ.
• Chỉ đạo công tác đầu tư, quản lý vốn và quản lý, giám sát người đại diện vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng Công ty.
• Chỉ đạo các hoạt động tái cơ cấu tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng Công ty theo chủ trương, quyết định của Tổng Công ty.
• Chủ trì làm việc với các cơ quan quản lý trong vấn đề: thoái vốn đầu tư theo các chủ trương, quyết định của Tổng Công ty.
• Các công việc khác theo sự phân công, uỷ quyền của TGĐ.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

1. Đối với vị trí P.TGĐ phụ trách mảng tài chính - kế toán

• Bằng cấp: có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc kinh tế.
• Kinh nghiệm: có quá trình tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tại các Tập đoàn và Tổng Công ty từ 3 năm trở lên thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán.
• Ưu tiên: đã có kinh nghiệm tham gia vào công tác, quản trị điều hành tại các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước và các doanh nghiệp có vốn Nhà nước.
• Có khả năng điều hành, triển khai và phối hợp hoạt động của doanh nghiệp theo mô hình Tổng Công ty, Tập đoàn.
• Có tinh thần trách nhiệm, trung thành, đoàn kết và luôn nỗ lực làm việc vì sự nghiệp phát triển chung của Tổng Công ty.
• Phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao, không lợi dụng chức quyền để tư lợi cá nhân, lãng phí.


2. Đối với vị trí P.TGĐ phụ trách mảng đầu tư, pháp lý Bất động sản

• Bằng cấp: có bằng đại học trở lên thuộc Chuyên ngành đầu tư, pháp lý bất động sản.
• Kinh nghiệm: có quá trình tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tại các Tập đoàn và Tổng Công ty từ 3 năm trở lên thuộc lĩnh vực đầu tư, pháp lý bất động sản.
• Ưu tiên: Có kinh nghiệm trong việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất đai, lập phương án khai thác và sử dụng các cơ sở nhà đất đảm bảo hiệu quả và tuân thủ theo các quy định pháp luật.
• Có khả năng điều hành, triển khai và phối hợp hoạt động của doanh nghiệp theo mô hình Tổng Công ty, Tập đoàn.
• Có tinh thần trách nhiệm, trung thành, đoàn kết và luôn nỗ lực làm việc vì sự nghiệp phát triển chung của Tổng Công ty.
• Phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao, không lợi dụng chức quyền để tư lợi cá nhân, lãng phí.

Địa Điểm Làm Việc

Hà Nội, Vietnam
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

Khởi nguyên là một trong những doanh nghiệp tư nhân sớm nhất tại Việt Nam, Tập đoàn T&T (http://ttgroup.com.vn) là một trong số ít những Tập đoàn kinh tế tư nhân vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - Nhì - Ba của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Được thành lập từ năm 1993, Tập đoàn T&T đã trải qua 25 năm xây dựng và phát triển bền vững với tinh thần không ngừng nỗ lực, sáng tạo và phấn đấu trở thành một tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam: "Mạnh về nội lực, giàu về tiềm năng", với các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi:
1- Tài chính & Đầu tư
2- Bất động sản
3- Công thương
4- Nông nghiệp, Lâm nghiệp & Thủy sản
5- Hạ tầng giao thông, Cảng biển & Logistics
6- Khoáng sản, Năng lượng & Môi trường
7- Y tế, Giáo dục & Thể thao

Tập đoàn T&T đặt mục tiêu đến năm 2020 tiếp tục giữ vững Top 10 các Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam và đến năm 2030 trở thành tập đoàn kinh tế lớn trong khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi luôn xây dựng chiến lược phát triển phù hợp trong từng giai đoạn có định hướng lâu dài, phát triển bền vững theo các chuẩn mực quốc tế, đồng thời luôn chú trọng gìn giữ phát triển truyền thống văn hóa doanh nghiệp, tính nhân văn, góp phần xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam phồn thịnh.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Tòa nhà Artexport - Số 2A Phạm Sư Mạnh - Hoàn Kiếm - Hà Nội
1.000-4.999 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)