Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh

Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh

Login to view salary 440 views - Expires in 14 hours

What We Can Offer

Theo chính sách của công ty

Job Description

1. Lập kế hoạch chiến lược kinh Doanh ngành hàng theo chiến lược phát triển chung của Tập đoàn;
2. Xây dựng kế hoạch hoạt động kinh Doanh tháng/quý/năm, giao chỉ tiêu phát triển thị trường;
3. Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm chính về hoạt động kinh Doanh ngành hàng của công ty;
4. Tính toán hiệu quả kinh tế, phân tích cơ hội và rủi ro kinh doanh, đề xuất ý tưởng và phương án kinh doanh, chính sách bán hàng;
5. Khảo sát, phân tích thông tin của các đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường, đề xuất các chiến lược kinh doanh phù hợp;
6. Lập kế hoạch, định hướng và phát triển thị trường, phát triển kênh phân phối, xây dựng quy trình - chính sách bán hàng;
7. Xây dựng hệ thống báo cáo kinh doanh định kỳ theo tháng/quý/năm;
8. Xây dựng các kế hoạch về huấn luyện, đào tạo nhân sự thuộc bộ phận quản lý;
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo và Hội đồng Quản trị;
Read full Job Descriptions

Job Requirements

1. Trình độ học vấn: Đại học trở lên
2. Chuyên môn: Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành khác liên quan;
3. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm Giám đốc điều hành, PTGĐ phụ trách Kinh doanh cho các công ty, Tập đoàn lớn về các lĩnh vực: Gia dụng, thiết bị Điện, Năng lượng, thiết bị nhà bếp, Điện tử, Điện lạnh,… (ưu tiên ngành hàng Gia dụng);
4. Kiến thức:
- Am hiểu thị trường ngành hàng;
- Có kiến thức trong việc thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, thị hiếu khách hàng;
- Có kinh nghiệm và khả năng triển khai các kênh GT, MT;
- Có khả năng phân tích, đánh giá, hoạch định chính sách, xây dựng và triển khai chiến lược phát triển thị trường,…;
- Có hiểu biết chuyên sâu về thông tin thị hiếu của người dùng đối với sản phẩm Gia dụng, thiết bị Điện, Điện tử, Điện lạnh,…
5. Kỹ năng mềm: Có kỹ năng lãnh đạo, điều hành, trình bày & giao tiếp tốt.
6. Ngoại ngữ: Tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Job Locations

Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.