Pilot Assistant (Trợ Lý May Mẫu)

Đăng nhập để xem mức lương 324 lượt xem - Hết hạn trong 1 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th Salary Bonus
Health care for employees and family member
Onside and Outside training program

Mô Tả Công Việc

- Responsible in Pilot follow up Development according to requirement
- Responsible to deliver the product with good Quality and according to the plan
- Provide good solution when problem occurs
- Able to communicate with CAD constructor, BOM team and GDM team
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- At least 5 years experience in shoe making
- Understand and how to stitch
- Good mindset and work with team
- Good English communication.
- Working time: 07:30-17:00 (Monday-Friday)
- Prefer candidates live in Binh Duong or can relocated

Địa Điểm Làm Việc

Lô A_13B_CN, KCN Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên,Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

www.ecco.com

We are a global shoe manufacturer with our head-quarter based in Denmark.

Founded in 1963, ECCO is one of the few major shoe manufacturers in the world that owns and manages every aspect of its leather and shoe productions and its retail sales. ECCO is also among the largest producers of high quality leather - customers include several of the world’s leading luxury brands. Today, ECCO products are sold in 101 countries at 2,251 ECCO shops and shop-in-shops, and at more than 14,000 sales points around the world. The company is family-owned and employs 25,845 people worldwide.

In line with ECCO’s plan of expanding our business, in 2016 ECCO is establishing a manufacturing company in Bau Bang Industrial Zone, Binh Duong Province, Vietnam.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Lot A_13B_CN, Bau Bang Industrial Park, Lai Uyen Town, Bau Bang District, Binh Duong Province, Vietnam
1.000-4.999 nhân viên
Phòng Nhân sự
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.