Planning Manager

Đăng nhập để xem mức lương 348 lượt xem - Hết hạn trong 11 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Salary: Available for negotiation base on candidate’s performance & career
Health check & 13th month salary bonus
Chance for Korea head office business trip

Mô Tả Công Việc

• Manage the schedule from warehousing raw materials to shipment.
• Inventory management and report to Korean supervisor.
• Production process simulation.
• Monitoring and control the production line.
• Report the status of production line.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• Who can work under 3 shifts rotation schedule.
• Who has over bachelor’s degree.
• Who has high sense of responsibility.
• Who can communicate with foreigner supervisor. (essential)

Benefits:
• Salary: Available for negotiation base on candidate’s performance & career.
• Chance for Korea head office business trip.
• Opportunities for promotion based on personnel evaluation.
• Health check & 13th month salary bonus.
• All of benefits according to Vietnamese labor law.

Địa Điểm Làm Việc

LOT I, ROAD 20, CHAU DUC INDUSTRIAL ZONE, SUOI NGHE COMMUNE, BA RIA-VUNG TAU

Yarn production company with 30 work force.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Lot I, Road D.20, Chau Duc Industrial Zone, Suoi Nghe Commune, Chau Duc District, Ba Ria-Vung Tau Province, Viet Nam
10-24 nhân viên
Ms. Ivy
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.