Oops! Có lỗi đã xảy ra, vui lòng thử lại.

Plant Supervisor / Giám Sát Trạm Sản Xuất Bê Tông

Saigon RDC Co., Ltd 9th Floor, Central Park Bldg, 208 Nguyen Trai St., Dist.1, HCMC

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh


1366 lượt xem
Đăng tuyển 16 ngày trước

các phúc lợi dành cho bạn

Attractive monthly incentive, 13th month bonus & yearly bonus, other allowances
24/24 Accident Insurance & 13 Annual Leave
Training on concrete knowledge & technical & sales skill

Bạn Nên Có Kỹ Năng

Kiến Thức Cơ Khí và Máy Trộn
Vật Liệu Xây Dựng
Giám Sát / Quản Lý

Bạn Sẽ Làm Gì

Assist Plant Manager and work independently on shift to supervise the production, quality and distribution activities to ensure the quality and efficiency.
Hỗ trợ Trạm trưởng và làm việc độc lập theo ca và quản lý tất cả hoạt động sản xuất, chất lượng sản phẩm và phân phối nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc.

1. Batching Plant and Production Management/Quản Lý Trạm và Công Tác Sản Xuất
- Monitoring and following the scheduled maintenance the batching plants and QA/QC equipments, moulds and other tools as well as distributing and handing over tools to make sure that the production is go on smoothly
Giám sát và theo dõi lịch trình bảo trì trạm trộn, thiết bị QA/QC, khuôn mẫu và dụng cụ liên quan cũng như việc phân bổ, bàn giao dụng cụ để đảm bảo quá trình sản xuất được liên tục.
- Carry out periodical calibration through internal and external agencies
Thực hiện việc kiểm tra cân trạm định kỳ thông qua các phòng ban trong Công ty và bên ngoài
- Ensure proper house keeping
Đảm Nhà máy luôn được gọn gàng và sạch sẽ.
- Ensure proper storage of raw material and required level stock position
Đảm bảo việc tồn trữ nguyên vật liệu ở mức độ theo yêu cầu.
- Manage mixer trucks, QA/QC equipments, on shift and ensure periodical maintenance of trucks to not affect the transportation/logistics
Quản lý đội xe và đảm bảo việc bảo trì xe bồn trộn đúng định kỳ để không ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển bê tông.
- Assign and supervise duties for all employees in the batching plant include QA/QC workers
Giao việc và giám sát công việc cho tất cả nhân viên trong trạm bao gổm công nhân thí nghiệm.
- Conduct training courses for employees
Thực hiện việc đào tạo cho nhân viên

2. Quality Control & Assurance Management/ Kiểm Soát và Đảm Bảo Chất Lượng
- Liaise with Technical department and purchasing section to procure raw material as per approved vendor link and check their quality according to technical procedure
Liên hệ với phòng Kỹ Thuật và bộ phận thu mua để có đủ nguyên vật liệu theo như hợp đồng được duyệt với các nhà cung cấp và kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào theo quy trình kỹ thuật.
- Produce concrete as per the schedule, customer requirement by complying with QA & QC standards and specifications. Monitor and handle problems happen during production process.
Sản xuất bê tông theo lịch trình, khách hàng yêu cầu và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng và kỹ thuật. Theo dõi xử lý những sự cố về chất lượng phát sinh trong quá trình sản xuất
- Make the mix design files that based on the information from Accounting department and send to batcher
Làm file cấp phối ngày (dựa trên kế hoạch nhận từ phòng kế toán) gởi vận hành trạm.
- Liaise with customers & pump team to ensure supply and consumption of concrete as per requirement and within stipulated period
Liên lạc với khách hàng và đội bơm để đảm bảo cung cấp bê tông theo yêu cầu và trong thời gian quy định.
- Ensure that the quality of concrete products is maintained throughout the production and supply process.
Đảm bảo chất lượng bê tông được duy trì trong suốt quá trình sản xuất và cung cấp bê tông.
- Monitor and record cubes volume in house and at site, cube maintenance and compressor result.
- Giám sát và lưu số lượng mẫu tại trạm và công trường, bảo dưỡng mẫu và kết quả nén mẫu(in house and at site)

3. Customer service and relationship/Dịch Vụ và Quan Hệ Khách Hàng
- Planning as per resources availability (pump, trucks,.)
Lập kế hoạch thực hiện đối với các nguồn có sẳn như bơm, xe bê tông
- Execution – timely / Thực hiện và đảm bảo đúng thời hạn.
- Complaint handling at the plant /Giải quyết các khiếu nại từ khách hàng (nếu có)
- Analysis and improvement/Đánh giá và đề xuất các biện pháp cải thiện liên quan
- Cooperating with related department to solve the difficulties/problems in the sites (relating to plant employees)
Kết hợp với các phòng ban liên quan để giải quyết sự cố nếu có ngoài công trình liên quan đến nhân viên của Nhà máy
- Liaise with Sales & Marketing/ Liên lạc với phòng bán hàng và tiếp thị.
- Establish and create good business relationships with customers/investors/contractors.
Thiết lập và xây dựng mối quan hệ kinh doanh với khách hàng, nhà thầu, chủ đầu tư,..
- Create and maintain the good relationship with the relevant authorities near batching plants to make sure that production & trading processing go on smoothly.
Xây dựng tốt việc ngoại giao với các cấp chính quyền liên quan tại nơi đặt trạm trộn để việc kinh doanh & sản xuất không bị ảnh hưởng.

4. HSE (Health Safety and Enviroment)/ An Toàn Sức Khỏe và Môi Trường
- Ensure that standard operation procedures are followed
Đảm bảo quy trình vận hành tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn
- Safety features for machine, equipments and electrical system
Đảm bảo an toàn về máy móc, thiết bị, và hệ thống điện tại nhà máy
- Personnel protective electric for employees & visitors
Bảo đảm an toàn cho nhân viên và khách viếng thăm

Chuyên Môn Của Bạn

- Bachelor of Engineering in concrete/silicate/construction material, architecture
Bằng kỹ sư về bê tông/silicate/vật liệu xây dựng, kiến trúc
1. Good knowledge of productive operating management /Kiến thức quản lý hoạt động sản xuất tốt.
2. Have principle knowledge of building material and concrete mix design /Có kiến thức chung về vật liệu xây dựng và cấp phối bê tông
3. Good knowledge of mechanics, batching plant machine/ Kiến thức cơ khí và máy trộn
4. Ability to batch concrete / Có khả năng trôn bê tông
5. Good at external communication/ Kỹ năng giao tiếp tốt
6. Report writing skill/Kỹ năng viết báo cáo
7. Fluent in English/ Anh văn lưu loát
8. Good Microsoft office skills/Kỹ năng vi tính tốt

Về Công Ty Chúng Tôi

Saigon RDC Co., Ltd 9th Floor, Central Park Bldg, 208 Nguyen Trai St., Dist.1, HCMC

Tên người liên hệ: Ms. Phước
Qui mô công ty: 100-499

Saigon RDC Co Ltd was incorporated in February 1995 and it was one of the earliest ready mixed concrete companies with foreign invested capital to begin operations in Vietnam. It started as a joint venture company.

The first few high-rise projects that it undertook in 1996 were the Norfolk Mansion and Saigon Sky Gardens located along Ly Tu Trong Street and Le Thanh Ton Street respectively.

In 2003, SRDC was converted into a 100% foreign owned company by its Singapore owners (Concrete Technology Pte Ltd), a subsidiary of Sembcorp industries.

In October 2011 Saigon RDC was acquired by Taiheiyo Cement Corporation also known as TCC. Taiheiyo Cement Corporation is the largest cement manufacturer in Japan, Established in May 1881 with over 12,574 employees. Principal activities are manufacture cement, concrete and environmental products.

As of April 2013, Saigon RDC has proud to become the major concrete supplier for Ben Thanh – Suoi Tien Metro Line 1. This is a strategic project of Ho Chi Minh City as well as Viet Nam at that moment. We started expanding again and now we have 6 batching plants located in several areas in HCMC and by mid 2017 we expect to have 10 plants and we will continue to grow our business.

More information about us: http://www.saigonrdc.com

Việc làm khác từ Công ty này

Công việc tương tự

Tuyển Sinh Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh.

Tuyển Sinh Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh.

Top 220 trường uy tín toàn nước Mỹ.

Giảm 5 triệu học phí trước ngày 28/07.

Học tại Hà Nội.