PM Engineer (Làm Việc Tại Phú Yên)

PM Engineer (Làm Việc Tại Phú Yên)

Login to view salary 226 views - Expires in 1 days

What We Can Offer

Competitive Salary
Insurance and other benefits in accordance company policy
Dynamic and friendly working environment

Job Description

JOB DUTIES & RESPONSIBILITIES

1. Coordinate, give technical support for repair, maintenance, convert machine in order to make production to be smooth.
2. Plan for periodic maintenance, replacement all machines
3. Perform machine improvement projects
4. Manage the spare part status to make sure the spare part always enough, keep track of expenses for saving cost
5. Coordinate with production engineers, line leaders to implement machine improvement
6. Manage, train for PM and production technician
7. Perform PM job according to TS-16949 requirement
8. Supervise and enforce safety housekeeping at work place
9. Report punctually any difficulty when performing all above job.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Phối hợp, hỗ trợ kỹ thuật cho bộ phận sản xuất để bảo trì, sửa chữa, chuyển đổi máy móc sản xuất nhằm đảm bảo hoạt động liên tục đảm bảo mục tiêu sản xuất
2. Lập kế hoạch lắp đặt, bảo trì, thay thế,…máy móc sản xuất theo định kỳ cho toàn bộ thiết bị
3. Thực hiện các dự án cải tiến máy móc
4. Theo dõi phụ tùng thay thế để không bị thiếu, báo cáo, theo dõi chi phí và đưa ra phương pháp tiết kiệm phụ tùng.
5. Phối hợp với các kỹ sư, trưởng ca sản xuất để thực hiện các dự án sửa chữa, cải tiến máy móc để đạt hiệu quà cao.
6. Quản lý, đào tạo trên công việc cho kỹ thuật viên bảo trì Non chip, cùng kỹ thuật viên sản xuất khi có yêu cầu
7. Thực hiện các công việc bảo trì máy sản xuất theo yêu cầu TS-16949
8. Giám sát, thực hiện an toàn và vệ sinh nơi sản xuất
9. Báo cáo kịp thời với cấp trên những khó khăn trong việc thực hiện công việc
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Qualification/ Trình độ: 3 years certificate/ Degree/ Cao đẳng/ Đại học
- Experience/ Kinh nghiệm: 5 years for 3 years certificate/ 3 years for degree/ 5 năm đối với hệ cao đẳng/ 3 năm đối với hệ đại học

Job Locations

KCN An Phú, Tuy Hòa, Phú Yên

CCIPY Vietnam is a global multi-national company managed by Singapore management. Its operation is located at An Phu IZ, Tuy Hoa City, Phu Yen Province and engages in production of electronic components.

Read full company information
Khu Công Nghiệp An Phú, Phú Yên
100-499 staffs
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.