Poultry Technical Consultant (Animal Health)

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Đăng nhập để xem mức lương 52 lượt xem - Hết hạn trong 1 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Attractive salary Bonus

Mô Tả Công Việc

· Provides support to sales team.
· Answers questions and other enquiries from customers and distributors about product and technical issues.
· Be responsible for the professional handling of day-to-day product complaint.
· Provides necessary information on competitor products and advises the team on product positioning.
· Is responsible for the planning, coordination, implementation, supervision and reporting of marketing field studies on (new) products.
· Establishes and maintains contacts with scientific institutes, represents the company at specialized seminars, congresses, exhibitions and workshops in the designated area.
· Gives presentations at congresses, symposia and seminars about animal nutrition subjects.
· Maintains close contact with distributors and agents, providing support, solving field problems, and training them on subjects when appropriate.
· Reports the visits through visit reports to the relevant people within the company.
· Monitors field disease situation, the emergence of new disease, and new disease control policies.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• An academic degree in veterinary medicine
• A minimum of 3 years of relevant experience within the field of expertise / product groups
• Expert in farm and animal health
• Good English skills

Địa Điểm Làm Việc

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

A Big Company in Animal Feed Industry

Xem toàn bộ thông tin công ty
HCMC
100-499 nhân viên
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.