Premium Collection Manager/Senior Manager - Trưởng Bộ Phận Quản Lý Thu Phí

Premium Collection Manager/Senior Manager - Trưởng Bộ Phận Quản Lý Thu Phí

Thương lượng 292 lượt xem - Hết hạn trong 14 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th salary and performance bonus
20 annual leave day per year
Laptop for each employee

Mô Tả Công Việc

1. Ensure the smooth operation of Premium Collection functional processes and technical systems. Review and build processes and procedure for more automation, on the spot, prompt communication to customers.
(Đảm bảo hoạt động trôi chảy của các quy trình nghiệp vụ và hệ thống kỹ thuật thu phí BH hợp đồng. Rà soát và xây dựng quy trình ngày càng tự động hóa hơn, thực hiện tại quầy nhiều hơn, thông tin đến khách hàng nhanh hơn)
2. Provide technical training and coaching to staff. Assist the front-line to implement collection services by contributing to guidelines and supporting them to solve technical issues or business problems.
(Đào tạo nghiệp vụ và huấn luyện nhân viên. Hướng dẫn front-line thực hiện nghiệp vụ thu phí BH và hỗ trợ giải quyết vấn đề liên quan kỹ thuật nghiệp vụ hoặc khó khăn phát sinh.)
3. Verify transactions, conduct quality control. Co-work with IT and cross functionals to fix system errors, handle issues or customer complaints
(Kiểm duyệt, thực hiện kiểm tra chất lượng giao dịch. Phối hợp với IT và các phòng ban liên quan để xử lý lỗi hệ thống, xử lý các vấn đề phát sinh hoặc khiếu nại khách hàng)
4. Provide requirements for enhancing and developing PulseOPs/LAS/web service/products Day2 related to Premium collection, make/input scenarios, do UAT end to end
(Đưa yêu cầu chỉnh sửa/phát triển LAS/web service/products Day2 liên quan thu phí hợp đồng, soạn/bổ sung kịch bản test, thực hiện test xuyên suốt)
5. Prepare functional reports, especially reports for Audit, KPMG, MoF, Tax Authorities,… as required
(Thực hiện các báo cáo nghiệp vụ, đặc biệt là báo cáo cho kiểm toán, KPMG, Bộ tài chính, Cục thuế,… khi có yêu cầu)
6. Join company’s projects or department’s project as assigned
(Tham gia các dự án của công ty hoặc phòng ban phân công)
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Qualifications / Bằng cấp
• Mandatory: University graduate
(Yêu cầu bắt buộc: Tốt nghiệp đại học)
• Advantage: University graduate in Finance, Insurance or Banking
(Ưu tiên: Tốt nghiệp ngành Tài chính, Bảo hiểm hoặc Ngân hàng)


Knowledge and skill / Kiến thức và kỹ năng
• Mandatory: At least 4 year of working experience in Life insurance industry, Operations. Having skills of PC basic, English basic, document writing, time management, competence in problem solving, communication, relationship building.
(Yêu cầu bắt buộc: Ít nhật 4 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành BHNT, lĩnh vực giao dịch bảo hiểm. Cần có kiến thức căn bản vi tính văn phòng, tiếng anh cơ bản, kỹ năng viết, quản lý thời gian, khả năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ)
• Advantage: Insurance Policy of Services knowledge and experience
(Ưu tiên: Có kinh nghiệm và kiến thức về Quản lý hợp đồng bảo hiểm)

Địa Điểm Làm Việc

2 - 4 Ben Can Giuoc, Dist. 8, HCMC
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

Prudential Vietnam is a subsidiary of Prudential plc, a leading global financial group that provides life and health insurance and asset management. The business helps people get the most out of life, by making healthcare affordable and accessible and by promoting financial inclusion. Prudential protects people’s wealth, helps them grow their assets, and empowers them to save for their goals.

As of June 2022, Prudential Vietnam had over 26,000 financial consultants, over 1500 employees and 1.6 million customers. The insurer also garnered the International Life Insurer of The Year – Vietnam (3rd year in a row) and New Insurance Product of The Year – Vietnam (2nd year in a row) at the Insurance Asia Awards 2021.

Xem toàn bộ thông tin công ty
25 Floor - 37 Ton Duc Thang District 1, HCMC
1.000-4.999 nhân viên
Human Resources
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)