Process Engineer ( Work In Phu Yen) Urgent job

Process Engineer ( Work In Phu Yen)Urgent job

Địa Điểm Làm Việc: Phú Yên
Thương lượng 371 lượt xem - Hết hạn trong 18 ngày
Mức độ phù hợp công việc - Xem chi tiết

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Competitive Salary
Insurance and other benefits in accordance company policy
Dynamic and friendly working environment

Mô Tả Công Việc

JOB DUTIES & RESPONSIBILITIES

1. Overview
1.1 Lead a team of Technical personnel in the Engineering Department.
1.2 Drive towards higher output, yield through deep analysis Engineering solutions
1.3 Tackle top defects through proper root cause study and prevent re-occurrence through mistake-proofing methodology
1.4 Provide Engineering advise for improvements through evaluations and propose best solutions
2. Process Control
2.1 Initiate process categorization so as to facilitate the problem solving process.
2.2 Monitor and improve the performance of machinery and processes through Design of Experiment (DOE), Statically Process Control (SPC), Gauge Repeatability and Reproductively studies (GR&R) and other relevant techniques to insure the process capability in producing parts to specification.
2.3 2.3 Provide hands-on engineering support to the operation.
3. Production part approval process
3.1 Involve in the transfer of new product and/or process line.
3.2 Coordinate the submission of samples for qualification on all new material, processes and/or product that is/are transferred.
4. Production
4.1 Install, maintain, convert and initiate proving in of production machinery.
4.2 Work with other function groups to improve machine cycle time through machine improvement project.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Tổng quan
1.1 Quản lý đội ngũ nhân viên kỹ thuật thuộc bộ phận.
1.2 Thúc đẩy để đạt sản lượng cao hơn thông qua các giải pháp phân tích kỹ thuật
1.3 Khắc phục các lỗi chính thông qua việc nghiên cứu nguyên nhân gốc rễ một cách chính xác và ngăn ngừa lỗi lặp lại bằng phương pháp kiểm chứng lỗi
1.4 Tư vấn kỹ thuật để cải tiến thông qua việc đánh giá và đề xuất các giải pháp tốt nhất
2. Giám sát quy trình
2.1 Thiết kế quy trình vận hành theo từng loại máy móc để giải quyết các sự cố trong dây chuyền sản xuất.
2.2 Giám sát và nâng cao hiệu quả hoạt động của máy móc thông qua DOE, SPC, GR&R và các phương pháp kỹ thuật liên quan để đảm bảo hành hóa được sản xuất theo đúng chỉ tiêu/ thông số kỹ thuật.
2.3 Hỗ trợ kỹ thuật cho dây chuyền sản xuất .
3. Quy trình phê duyệt sản phẩm mới
3.1 Tham gia vào việc chuyển đổi các sản phẩm mới/quy trình sản xuất mới
3.2 Xem xét các mẫu sản phẩm để định lượng tất cả các nguyên vật liệu, quy trình hay sản phẩm mới cho các sản phẩm mới hay sản phẩm được thay đổi.
4. Sản xuất
4.1 Lắp đặt, bảo trì, chuyển đổi quy trình sản xuất của máy móc
4.2 Làm việc với các nhóm khác để nâng cao chu kỳ hoạt động của máy thông qua kế hoạch cải thiện máy móc.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Bachelor Degree in Product Design, Mechanical Engineering or related Engineering;
- Have experience in process engineering more than 5 years;

Địa Điểm Làm Việc

KCN An Phú, Tuy Hòa, Phú Yên

CCIPY Vietnam is a global multi-national company managed by Singapore management. Its operation is located at An Phu IZ, Tuy Hoa City, Phu Yen Province and engages in production of electronic components.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Khu Công Nghiệp An Phú, Phú Yên
100-499 nhân viên
Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Mức phí tốt nhất chỉ từ 600.000 VND/năm

Cung cấp bảo hiểm cho người thân: Cha Mẹ (lên tới 70 tuổi) và Con

Vững vàng sức khoẻ, vững tâm sự nghiệp