Process Quality Technician/ Kỹ Thuật Viên Chất Lượng Trên Chuyền

Process Quality Technician/ Kỹ Thuật Viên Chất Lượng Trên Chuyền

Thương lượng 258 lượt xem - Hết hạn trong 13 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Attractive Bonus
Shuttle Bus from Hanoi for Employees
Lunch

Mô Tả Công Việc

Position Title: Process Quality Technician
Department: Quality
Reports to: Process Quality Technician Leader
Location: Gentherm Vietnam (Hanam Province, Vietnam

Scope of Position:

- The quality technician is responsible to perform product inspection, test, and quality suppervision for a production line according to inspection item defined in a Quality Control Plan in order to ensure that all products manufactured in Gentherm Vietnam highly satisfy all aspects of quality requirements

Responsibilities (for executives additional: the subordinated departments with the particular functions of the employees):

• Perform regular check on first part inspection (FPI), regular product inspection and test and line suppervision as defined in the Quality Control Plan, Quality Inspection plan
• Regular line failure collection and initial analysis (collect information e.g. environment, picture, operator etc.). Input failure data input into the non-conformity system and CAQ system
• Stop line and block products and/or materials if quality regulations are not followed and/or there is exist of serial defect (more than 5 pcs) and/or major systematic quality issue
• Ensure that existing inspection equipment is calibrated and certificated
• Provide disposition for scrap, re-work
• Follow re-work order till close
• Others as assigned
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Competencies:
· Personality : Good communicator, Assertive, Drive, Fair, Patient, Responsible
· Must adopt a practical approach towards work
· Team work skills – able work in a team and in harmony with all team members but at the same time confident of own skills and opinions.

Education:
- Bachelor or College degree in Engineering

Training/Certifications:
- Refer to the lastest version of the training matrix

Experience:
- At least +01 year experienced in manufacturing field, automotive industries are preferred

Địa Điểm Làm Việc

Hung Yen
Ha Noi
Road No.4&5, Dong Van II Industrial Zone, Duy Tien District, Ha Nam Province

Về Chúng Tôi

GENTHERM INC. is a US-based multinational corporation listed on the Nasdaq Stock Exchange as THRM with a total market capital of 1.4 billion USD. In 2014, GENTHERM ranked 2nd in the Forbes 100 America’s best small companies, and continuously for the next 3 years, Gentherm was always on the Fortune 100 list of the fastest growing companies. As a leading brand in the thermal industry, we design, develop and manufacture heating, cooling and ventilation products, providing primarily for the automotive, medical and many other industry sectors around the globe. In recent years, Gentherm has expanded business through the development of new products, new markets and acquisition of businesses such as Cincinnati (2016, 65 million USD, in the US), Etratech (2017, 64 million USD, in Canada), Stihler (2019, in Germany) with total employees of more than 14,000 working at 24 locations in 13 countries, providing our thermal products worldwide. Gentherm started in Vietnam in 2014 with the first factory located in Dong Van II Industrial Park (Bach Thuong, Duy Tien, Ha Nam) producing thermal seat comfort products, air moving devices and external harness for high-end cars in Asian markets.
Tập đoàn GENTHERM INC. là một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ đã niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq dưới mã giao dịch THRM với tổng vốn thị trường 1.4 tỉ USD. Năm 2014, GENTHERM đứng thứ 2 trong danh sách Forbes 100 Công ty nhỏ tốt nhất tại Mỹ, liên tục 3 năm sau đó, Gentherm luôn có mặt trong danh sách Fortune 100 Công ty phát triển nhanh nhất. Là thương hiệu hàng đầu trong ngành công nghiệp nhiệt, chúng tôi thiết kế, phát triển và sản xuất các sản phẩm sưởi ấm, làm mát và thông gió, cung cấp chủ yếu cho ngành công nghiệp ô tô, y tế và cả các ngành công nghiệp khác tại nhiều thị trường trên toàn cầu. Trong những năm gần đây, Gentherm đã mở rộng kinh doanh sản xuất thông qua việc phát triển sản phẩm mới, thị trường mới và mua lại các doanh nghiệp như: Cincinnati (2016, 65 triệu USD, tại Mỹ), Etratech (2017, 64 triệu USD, tại Canada), Stihler (2019, tại Đức) nâng số lượng nhân viên trên toàn cầu đạt hơn 14,000 người, tại 24 địa điểm ở 13 quốc gia, cung cấp sản phẩm của Gentherm tới mọi nơi trên toàn thế giới. Tập đoàn Gentherm bắt đầu đến Việt Nam năm 2014 với nhà máy đầu tiên đặt tại KCN Đồng Văn II (Bạch Thượng, Duy Tiên, Hà Nam) sản xuất tấm sưởi nhiệt, tấm làm mát trên ghế xe ô tô, bộ tản nhiệt và bộ dây cáp điện chuyên cung cấp cho những dòng xe cao cấp tại các thị trường trong khu vực châu Á.

Xem thêm Rút gọn

Phúc Lợi Công Ty

Traning & Development

Training as defined by Gentherm Academy and Development opportunities for every single employee.

Safety and Health Care

Safe working environment, annual Health Check, Health Insurance and 24/7 Accident Insurance.

Compensation and Benefits

Attractive Salary, Salary Review, Bonus Schemes, Physical Gifts in a total Rewarding System to encourage Individual Performance.

World Class Facility

Relaxing canteen with good facility and convenient Pantries attached to work place. Vegetarians are particularly served.

Transportation

Shuttle bus from Hanoi to Hanam.

Trial bus from Kim Bang to the Factory.

EMPLOYEE REWARD & RECOGNITION – TEAM BUILDING

Sports activities, Spring outing, Teambuilding, Family Day and Company Trip.

Thank you card, The best value stream, Zero defect program, Employee suggestion system program, Best continuous improvement project.

Hình Ảnh Văn Phòng

Địa Điểm Công Ty

Gentherm World Headquarters   
21680 Haggerty Road, Suite 101, Northville, United State of America

Gentherm Vietnam
Dong Van II IZ, Bach Thuong Commune, Duy Tien District, Ha Nam Province

Quy Mô Công Ty

500-999
nhân viên

Liên Hệ

HR Department

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)