Product Developer/ Fabric Executive/ Material Executive

Product Developer/ Fabric Executive/ Material Executive

$500 - $700 566 lượt xem - Hết hạn trong 10 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Thưởng Tết, Lương Tháng 13
Khám sức khỏe định kỳ
Team buidimng

Mô Tả Công Việc

1/. PRODUCT DEVELOPER
- Product Development: SPEC& COMMENT/BOM, sample consumption, Handoff the style requirement & Material info & status, create the pre cost bread down (CBD)
- Working on sample order (Prototype, PRO/ISR, KAMP/GTM…etc)
- Buy Ready preparation
- Support & others Tasks by direct Manager

2/. MATERIAL EXECUTIVE
- Material information collection: master chart by style level from development TP/BOM, Collect the approved fabric quality/ Face and back side, Collect the material production allocation to define shipping term and payment, Collect the new material development requirement from customer, Collect fabric quality/ price/ MOQ/ LT…etc from vendor
- Quality Management of Material: Arrange material to in-house lab do test in case quality concern, Tracking the in-house lab material test result, Arrange fabric to trim vendor for heat application testing
- Buy Ready: Preparing, Updating & Sharing the material dashboard chart, Arrange related support document to release buy ready
- Support & others Tasks by direct Manager

3/. FABRIC EXECUTIVE
- Update documents from customer, transfer information to update to ERP system, adjusting (if any)
- Ordering, and following, check the quality
- Making fabric orders for production
- Physical, physicochemical, quality inspection by supplier
- Do swatch, Make information boards to print outside, hand over to Bulk
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- University majoring in textile technology or related field
- Understand ERP or any similar data system management
- Good understanding for material purchasing procedure & process
- Good understanding for material consumption calculate
- Basic knowledge & understand for garment field
- At least 1 year of experience or with the same position in company
- Confident in communication, good presentation skills in English

Địa Điểm Làm Việc

1365/1 Quốc lộ 1A, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty TNHH, LD Vĩnh Hưng hoạt động trong lĩnh vực may mặc, chuyên gia công quần áo thể thao cho các nhãn hàng: Adidas, Nike, Puma.... Được thành lập năm 1998.Sản phẩm của công ty được xuất khẩu đi các nước trên thế giới.
TMI Vietnam Co., Ltd is a Joint Venture Company between Vietnam and Singapore, specializing in garment processing export sports clothing for Adidas, Nike, ... There are more than 3500 employees.

Xem toàn bộ thông tin công ty
1365/1 Quốc lộ 1A, P. An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM
HR Department
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)