Product Marketing Staff (Prefer Market Research & Data Analysis Skills)

Product Marketing Staff (Prefer Market Research & Data Analysis Skills)

Job Locations: Ha Noi
Login to view salary 853 views - Expires in 4 hours

What We Can Offer

Thưởng cuối năm dựa trên hoạt động kinh doanh của công ty và thành tích KPI cá nhân
Các quyền lợi chăm sóc sức khỏe bổ sung áp dụng tại bệnh viện tư nhân, kiểm tra sức khỏe hằng năm
Thưởng vào các dịp sinh nhật, quốc khánh, tang lễ, cưới hỏi, sinh con, ...

Job Description

- Cooperate with relevant departments to create new acquisition product
- Base on consumption history to analyze and predict customers’ consumption behavior.
- From their consumption, propose the TU/recharge promotion, voice plans, data plans and SMS plans to increase customers’ consumption (ARPU) or increase customers’ loyalty rate.
- Do market research to understand regional trend, competitor trend; propose promotions and plans to re-act to these trends.
- Collaborate with Customer Value & Retention to operate CMS system (configure campaign to increase revenue)
- Follow and manage CMS campaign and ensure it work through internal company.
- Cooperate with Customer Service, OMC to revise product if have bug and complain.
- Use data to evaluate the efficiency of the promotion, voice plans, SMS plans, data plans and propose to change if necessary.
- Other duties and tasks are assigned according to the production and business demand of the Company.

- Hợp tác với các bộ phận liên quan để tạo ra sản phẩm mới
- Căn cứ vào lịch sử tiêu dùng để phân tích và dự đoán hành vi tiêu dùng của khách hàng
- Từ mức tiêu thụ, đề xuất khuyến mãi TU / nạp tiền, gói thoại, gói dữ liệu và gói SMS để tăng mức tiêu thụ của khách hàng (ARPU) hoặc tăng tỷ lệ trung thành của khách hàng
- Nghiên cứu thị trường để tìm hiểu xu hướng khu vực, đối thủ cạnh tranh; đề xuất các chương trình khuyến mãi và kế hoạch để hành động bắt kịp xu hướng
- Phối hợp với bộ phận chăm sóc khác hàng để vận hành hệ thống (lên chiến dịch tăng doanh thu)
- Theo dõi và quản lý chiến dịch CMS và đảm bảo hoạt động thông qua nội bộ công ty.
- Phối hợp với CSKH, OMC để chỉnh sửa sản phẩm nếu có lỗi và khiếu nại.
- Sử dụng dữ lieu để đánh giá hiệu quả của chương trình khuyến mãi, gói thoại, gói SMS, gói data và đề xuất thay đổi nếu cần thiết.
- Các nhiệm vụ, công việc khác được giao theo nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

Qualifications & Experience
- Graduate from university of telecommunications, information technology, business administration, marketing, international economics.
- Sensitive and love working with numbers.
Knowledge and Skills
- Excellent in presentation, persuade and negotiate skills
- Dynamic, active and high responsibility in work
- Good at team work skills and independence working skills.
- Good at Word and Excel.

Language
- Basic English skill at reading and writing

Bằng cấp & Kinh nghiệm
- Tốt nghiệp đại học các ngành về viễn thông, công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, marketing, kinh tế quốc tế.
- Nhạy bén và thích làm việc với các con số.

Kiến thức và kỹ năng
- Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục và đàm phán tốt
- Năng động, hoạt bát và có trách nhiệm cao trong công việc
- Có kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng làm việc độc lập.
- Thông thạo Word và Excel.

Ngôn ngữ
- Kỹ năng đọc, viết Tiếng Anh cơ bản.

Benefits:
- Year-end bonus based on company business and personal KPI achievement
- Compulsory insurance based on full salary recorded in labor contract
- Extra healthcare benefits applied at private hospital
- Annual health check
- Bonus on birthday, national day, funeral, wedding, giving birth,...
- >12 annual paid leave/year
- Training package on soft skills/professional knowledge
- Working environment: modern, friendly, open and high chance of promotion

Job Locations

6th Floor, King Building - No. 7 Chua Boc Street, Dong Da, Hanoi, Ha Noi, Vietnam

Vietnamobile is a new mobile operator in Vietnam, a joint venture of Hutchison Telecom (part of the Hutchison Whampoa Group) and Hanoi Telecom.

We are looking for qualified candidates with the right attributes and the drive to be successful to participate in this challenging Telecom industry.

Read full company information
6th Floor, King Building - No. 7 Chua Boc Street, Dong Da, Hanoi
500-999 staffs
Recruitment Team
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.