Production Engineer

$300 - $500 374 lượt xem - Hết hạn trong 4 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th Monthly Salary
Competitive salary and bonus
Opportunity to travel in Korea

Mô Tả Công Việc

+ Have experience about SMT
+ Monitor and supervise the production process. Have a timely corrective action plan when errors occur.
+ Deploying new products: conducting sample making, setting standards, transferring to production
+ Participate in work instructions for the production process to achieve the highest efficiency.
+ Perform other tasks as directed by team leader
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

+ University degree in one of the majors: mechanical, mechatronics
+Have 2-3 years of experience in factory or at least 1 year of experience in relative SMT
+ Friendly with excel, power point and analysis skill
+ Advantage: English or Korean
+ Eager to learn, teamwork
+ Overtime if required from work

**Salary and benefits
+ Maximum salary: 9M - 12M/ month
+ Oil allowance: 450,000 VND
+Diligence allowance: 200,000 VND
+ Participate in social insurance, accident insurance, trade union, quarterly and annual assessment. Have seniority, 13th month salary, holidays.
+ Annual summer travel, departmental tourism

Địa Điểm Làm Việc

Lô I-2 KCN Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
.
25-99 nhân viên
HR Department
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)