Production Engineer (SMT or PCB)

Đăng nhập để xem mức lương 171 lượt xem - Hết hạn trong 4 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Mức lương hấp dẫn
Môi trường trẻ trung, năng động

Mô Tả Công Việc

At this position, you will do:
- Layout design & redesign, install machine & equipment for production line
- Make plan, Manage and maintain machine & equipment in good condition
- Improve manufacturing system and process
- Keep machine & equipment operation in good condition.
- Layout design & redesign for factory
- Make plan & Manage the utility system
- Making Working instruction
- 4M change management
- JIG development & controlling
- Monthly LB analysis & improvement
- Monthly ST return & improvement
- Line Capa simulation & improvement
- UPH/ UPPH improvement
- New line stabilization
- Machine & robot management
- Other job as assigned
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Bachelor degree
- At least 2-3 years working experience of related position
- Experience in SMT/ semiconductor industry is preferred.
- Good command of English.
- Hardworking, able to work overtime

Địa Điểm Làm Việc

Hai Phong

Navigos Search is the leading, most experienced and highly qualified executive recruitment firm in Vietnam. Our mission is to help people and companies achieve their dream. We do this by matching talented individuals to the jobs for which they are best suited, ensuring that our clients have the right people on board that they need to succeed, and our candidates land the job of their dream. We accomplish this mission thanks to our strong expertise in local labor market, an established and broad network of clients and candidates and a proven recruitment method of international standards.

Xem toàn bộ thông tin công ty
100-499 nhân viên
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.