Production Manager/director Urgent job

Production Manager/directorUrgent job

Địa Điểm Làm Việc: Đà Nẵng
$4000 - $7000 640 lượt xem - Hết hạn trong 17 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th month bonus
12 - 14 paid leave per year
Product knowledge training

Mô Tả Công Việc

Responsibilities
• Fully in-charge of the manufacturing operations in Vietnam
• Conduct production planning to meet scheduled deliveries with high level of product quality.
• Co-ordinate and communicate well with different departments regarding all production and technical issues.
• Develop systems and procedures to maximize operational efficiency and overheads control
• Coach production staff and generate successors.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Requirements
• Minimum 15 years solid experience and knowledge in garment production, preferably of outerwear/performance wears but not essential.
• Extensive managerial experience and proven track records in garment manufacturing operations.
• Capable of making improvements on production processes ability and setting up procedures & guidelines to enhance production performance.
• Strong leadership, sound motivation, communication & problem-solving skills.
• Good command of spoken & reading English, MS office & ERP systems skills.
• Long Station at Vietnam main operation.

Địa Điểm Làm Việc

Da Nang, Vietnam

Well-known garment manufacturer

Xem toàn bộ thông tin công ty
Danang
1.000-4.999 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)