Project Assistant (Production Scheduling, QC, Purchasing)

Project Assistant (Production Scheduling, QC, Purchasing)

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Đăng nhập để xem mức lương 1226 lượt xem - Hết hạn trong 19 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Bonus on performance
Medical Check annually
Interstate travel opportunity

Mô Tả Công Việc

What You Will Do
Công ty tìm kiếm một nhân viên không cần nhiều kinh nghiệm có thể hỗ trợ sản xuất / kiểm tra chất lượng các dự án của công ty. Làm việc tại văn phòng công ty và đi xưởng nhà cung cấp một vài lần khi dự án đang diễn ra. Báo cáo cho người quản lý và nhân viên cấp cao để tạo điều kiện thực hiện dự án đúng thời hạn. Hỗ trợ đào tạo và học tập sẽ được cung cấp cho nhân viên.
- Hỗ trợ kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi giao cho Công ty Khách hàng.
- Hỗ trợ đánh giá thiết kế / thực hiện / đánh dấu băng ghế an toàn.
- Hỗ trợ kiểm tra từng quy trình sản xuất, tiến độ QC trong sản xuất.
- Báo cáo cho người quản lý: Tài liệu và báo cáo về tiến độ và tiến độ sản xuất.
- Mua nguyên phụ liệu và những vật liệu cần thiết khác.
- Lập kế hoạch giao hàng và quản lý.
- Các công việc nghiên cứu và nghiên cứu đặc biệt khác.
- Salary above industry average, bonus on performance, various welfare.

Looking for a Junior Staff who can support production/QC of company project. Work in nice office and visit supplier factory a few times during the project going. Reporting to the manager and senior staff to facilitate to conduct project on-time manner. Training and learning support will be provided to you.
- Inspection of product quality and quantity before delivery to Client Company.
- Production sector: AD, ART, Fashion, etc.
- Assist inspection of manufacturing process, QC progress in production.
- Reporting to manager: Documentation and reporting to production schedule and progress.
- Purchasing sub-material and other necessary.
- Delivery scheduling and management.
- Other ad-hoc works and research works.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

What You Are Good At - This position open to newly graduated and under 2yrs experience worker.
Position suitable to female staff.
[Yêu cầu]
Có nền tảng về ngành thiết kế hoặc kinh nghiệm làm việc với các công cụ thiết kế thì rất có ích cho vị trí này.
Tư duy theo nhóm và chú ý đến từng chi tiết.
Ý thức chủ động và sẵn sàng học hỏi các kế hoạch làm việc chuyên nghiệp.
Thành thạo MS-Office (Excel, Word).
Tiếng Anh - Trình độ trung cấp, Người mới bắt đầu cũng hoan nghênh áp dụng cho vị trí này.
(Bạn sẽ nhận được đào tạo chuyên nghiệp và cơ hội học tiếng Anh / Hàn Quốc)
Khả năng sử dụng công cụ đồ họa không phải là một yêu cầu mà là lợi thế cho vai trò này.

[Requirement]
Designer background or work experience with design tools very highly beneficial for this position.
Team oriented thinking and good attention to detail.
Active mind and willing to learn professional work scheme.
MS-Office (Excel, Word) proficiency.
English – Intermediate level, Beginner also welcome to apply to this position.
(You will get professional training and English/Korean learning opportunity)
Ability to use graphic tool is not a requirement but advantage for this role.
Knowledge in accounting or administration is also beneficial for this role.
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc

Địa Điểm Làm Việc

192 Ha Huy Tap Street, Nam Thien 3, Tan Phong, D7

SUDA - Strategically Unique Design and AD. www.suda.com.vn

SUDA provides strategic design uniquely to our clients, multinational companies. We are sculpting ideas and creativeness on the mixture of each different materials with state-of-the-art technics.

The output products are vary from simple POP to complicated Display Rack and Demo-kit, however, all of our outputs has a common feature; that is Unique and Strategic Design.

We are sculpting our design into the combined material of metal, wood, mica, and related electronic sources; LCD, LED, etc.

Xem toàn bộ thông tin công ty
192 Ha Huy Tap street, Nam Thien 3, Tan Phong ward, District 7, HCMC
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam