Project Assistant Staff

Đăng nhập để xem mức lương 516 lượt xem - Hết hạn trong 2 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Mức thu nhập hấp dẫn (Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển

Mô Tả Công Việc

+ Checking site office’s situation with record document;
+ In charge of required site office regulation at site with approval and files documentary process;
+ In charge of Project completion require document and Head-Office process;
+ In charge of site finance or purchase for preliminary of Project office.
+ Maintain the Site office tidy;
+ Manage well to involve good documentary of Building Department and Head-office required.
+ Check site office’s finance list.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Education:
+ Qualified college or bachelor’s degree of University-related education;
+ Occupational school degree.;
+ National trained in related engineering fields.
Experience and Qualification:
+ 3-5 years working experience in industry fields.
Competency:
+ Good command of language and computer literacy;
+ Documentary Equipped know-how skills on the building works;
+ Knowing one of Chinese, English and/or Japanese is a plus requirement.
Training:
+ Industry Quality Manual trained
+ Standard Procedures of Building Works
+ Be good Trained with “Microsoft Office” operational skill, documentary and recordings, other performance to ensure processing company program practices at Site.

Địa Điểm Làm Việc

Ha Nam
Bắc Giang, Hải Phòng
Hà Nội, Việt Nam

TRITECH is a General Contractor of Consulting and Engineering firm, also a outstanding TAIWAN engineering firm with experienced globalization construction in the world.

Xem toàn bộ thông tin công ty
100-499 nhân viên
Phòng Nhân Sự
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam