Project Coordinator

$700 - $900

Hết hạn trong 2 ngày
1843 lượt xem
Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

1. Responsible for accounts' creation and management 2. Responsible for new hires' background investigation 3. Communicate with advocate experience team(weekly meeting) 4. Responsible for site audit related tasks 5. Responsible for site compliance and security (Process and training) 6. Other tasks assigned by leader

Yêu cầu công việc

1. College degree or above, preferred with site admin related experience 2. Good spoken and written English, mandarin is a plus 3. Professional office skill(especially Excel, PowerPoint) 4. Strong communication skill 5. Good sense of responsibility and resilience 6. High efficient, good team player

Các phúc lợi dành cho bạn

1 lần 1 năm
12 ngày nghỉ phép năm, 8 ngày nghỉ ốm
Cung cấp laptop

Thông tin việc làm

20/03/2024

Dịch Vụ Khách Hàng > Dịch Vụ Khách Hàng - Call Center

Phần Mềm CNTT/Dịch vụ Phần mềm

Nhân viên

Tiếng Anh, Quản Lý Dự Án, Project Management, Project Coordination, Business Analysis

Tiếng Anh

Địa điểm làm việc

PLS Building, 19 Tan Cang, Ward 25, Binh Thanh District, HCMC.

Từ khoá: