Project Legal Executive (Chuyên Viên Pháp Lý Dự Án)

Project Legal Executive (Chuyên Viên Pháp Lý Dự Án)

Login to view salary 347 views - Expires in 1 days

What We Can Offer

Professional and multi cultural working environment
Good and competitive HR benefits
Big scale project in the central Vietnam. Career Development Chance

Job Description

• Working with PM, Design, Investment team to ensure the compliance and consistency in the drawings and technical submission dossiers for 1/2000 MLP, 1/500 MLP, Construction Permit, Environmental Impact Assessment report, Fire Fighting Certificate, and other required project permits.
Phối hợp với Bộ phận Quản lý dự án, Thiết kế và Đầu tư để đảm bảo hồ sơ kỹ thuật và bản vẽ đúng yêu cầu trình phê duyệt Quy hoạch 1/2000, Quy hoạch 1/500, Giấy phép Xây dựng, Đánh giá Tác động môi trường, PCCC, và các giấy phép dự án cần thiết khác.

• Managing, monitoring and directly participating in handling the Company's legal procedures until the project is completed and put into use.
Quản lý, theo dõi và trực tiếp tham gia xử lý các thủ tục pháp lý dự án của Công ty đến khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng.

• Providing technical presentations required by related the local government bodies during the process of project legal documentation submission.
Cung cấp các hồ sơ kỹ thuật cơ quan địa phương liên quan yêu cầu trong quá trình xử lý hồ sơ pháp lý dự án.

• Working with authorities, contractors, consultants within the scope of work (according to the recommendation/authorization of the Company).
Làm việc với các cơ quan chức năng, đơn vị nhà thầu, tư vấn trong phạm vi công tác (theo giấy giới thiệu/ủy quyền của Công ty).

• Proposing the timelines regarding legal documentation submissions for each packages being assigned.
Đề xuất các mốc thời gian hoàn thành các hồ sơ pháp lý dự án cho các hạng mục xây dựng được chỉ định.

• Staying updated with any new information, policies, regulations of Government relating to the land, construction.
Cập nhật thông tin, chính sách, quy định của Chính phủ về quản lý đất đai, xây dựng.

• Supporting the land clearance team and the External relations team with the site plan for LURC submission, and land clearance plan update.
Hỗ trợ nhóm GPMB và quan hệ đối ngoại về các vấn đề liên quan đến sơ đồ mặt bằng để trình cấp phép GCNQSDĐ và điều chỉnh kế hoạch GPMB.

• Other assignments from the Company Management and Line Manager.
Các công việc khác được giao bởi Ban Lãnh đạo Công ty và Quản lý trực tiếp.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

• Being able to identify and solve problems, highlight concerns quickly and effectively.
Có khả năng xác định và giải quyết vấn đề, sự việc quan trọng nhanh chóng và hiệu quả.

• Knowledge and understanding of the principles and practices of statutory project.
Có kiến thức và hiểu biết về các nguyên tắc và thực tiễn của dự án theo luật định.

• More than 4 years of experience in obtaining project licenses.
Có hơn 4 năm kinh nghiệm tham gia xử lý các thủ tục pháp lý dự án.

• Bachelor’s degree and above, majoring in civil engineering.
Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kỹ thuật xây dựng.

• Fluent in English
Thành thạo tiếng Anh

• Fluent in Autocad; Powerpoint, MS office
Thành thạo Autocad; Powerpoint, MS office

Job Locations

thôn Tây Sơn Tây, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
View full Company Profile

Hoi An South Development Project is located in Thang Binh and Duy Xuyen District, Quang Nam Province. The Project includes nearly 1,000 hectares with total investment capital of 4 billion USD dollars and implemented within 20 years, from end of 2015. The project will comprise of hotels, residential townships, entertainment areas, commercial centers, golf course…

Our website : http://hoiana.com/

Read full company information
Thôn Tây Sơn Tây, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
100-499 staffs
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.