Project Manager

Thương lượng 2250 lượt xem - Hết hạn trong 19 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

KPI bonus and voucher gift for your birthday/ national days 8/3, 30/4, 1/5, 2/9 and Tet events
Extra 24/7 Health and Accident Insurance for you and your spouse and children
Opportunities for long term career development

Mô Tả Công Việc

NHIỆM VỤ/ MISSION
- Quản lý dự án có trách nhiệm quản lý về việc triển khai xây dựng một hoặc nhiều dự án từ khi dự án được phê duyệt đầu tư cho đến khi đưa công trình vào khai thác sử dụng, phối hợp theo dõi cùng các bộ phận khác về mặt xây dựng công trình trong quá trình vận hành công trình/ Project Manager is in charge of managing the construction execution of 1 or many projects from the period of project approval till the final period - put in use, coordinate with other departments in term of construction during the exploitation of the works.

HOẠT ĐỘNG/ ACTIVITIES
Đối với các dự án (80%)/ For projects (80%):
Chức năng: PHỐI HỢP/ Function: COORDINATION
- Phối hợp với Bộ phận phát triển dự án: khảo sát các dự án mới; cung cấp hoàn chỉnh các hồ sơ pháp lý thuộc trách nhiệm của BP Dự án theo yêu cầu/ Coordinate with Expansion dept: survey new projects, provide all legal documents which are in charged of project dept as requested.
- Khảo sát, họp kỹ thuật với Bên Cho thuê cùng với Bộ phận phát triển trong giai đoạn thương thảo Hợp đồng Thuê mặt bằng/ Do survey, take part in the technical meetings with Expansion dept and the Lessor during the negotiation of signing leasing contract.
- Giám sát, kết nối công việc của các Tư vấn Quản lý dự án và Tư vấn Giám sát; Tư vấn khảo sát; Tư vấn kiểm định công trình/ Supervise, coordinate with Project management, Construction supervision, Surveying and Verification consultants
- Đứng vai trò điều hành, phối hợp công việc, trách nhiệm của từng đơn vị Tư vấn, Nhà thầu với nhau trong quá trình triển khai dự án từ khâu Thiết kế; quản lý; giám sát; khảo sát,.../ Act as the leader in managing and coordinating with all Consultants, Contractors during the project execution from the design, management, supervision, surveying,…
- Trao đổi, kiểm soát thông tin và phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để hoàn thiện dự án/ Exchange, control of coordination information and coordinate with others depts within the company in order to complete the project.
Chức năng: KIỂM SOÁT THIẾT KẾ/ Function: DESIGN MANAGEMENT
- Quản lý, kiểm tra các hồ sơ kỹ thuật và làm việc với các nhà thầu tư vấn thiết kế trong các giai đoạn thiết kế của dự án/ Organize and verify, check technical documents, consult with the designers throughout the design progress
- Tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công/ Organize the design appraisal for Technical Design, Construction Documentations
- Nhận, nắm bắt các thông tin thay đổi thiết kế; công năng; yêu cầu về mặt sử dụng; bố trí từ các nhóm khác liên quan đến dự án thuộc nội bộ công ty để cập nhật và điều chỉnh với các Tư vấn, Nhà thầu, yêu cầu cập nhật các điều chỉnh kịp thời phù hợp với tiến độ dự án/ Receive information related to design adjustments and other requests from relevant departments to timely inform & instruct the designers to adjust to such requests in a proper timeframe that matched with the project schedule
Chức năng: TỔ CHỨC – ĐIỀU HÀNH/ Function: ORGANIZATION AND MANAGEMENT
- Lập Tổng tiến độ và tiến độ chi tiết cho các dự án/ Prepare the Master & detailed Schedule for projects
- Phối hợp cùng bộ phận quản lý Chi phí & Hợp đồng lập kế hoạch và tổ chức đấu thầu/ Coordinate with Cost & Contract dept to plan & organize the project tender
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kỹ thuật các hồ sơ dự thầu của các nhà thầu: chất lượng, tiến độ, năng lực, biện pháp, danh mục vật tư, vật liệu .../ Verify and evaluate the technical tender documents submitted by the tenderers: quality, schedule, capability, method, materials & equipment schedules etc.,
- Tổ chức các cuộc họp giao ban trên công trường định kỳ hàng tuần, hàng tháng/ Organize weekly and monthly meetings at the site.
- Tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng/ Manage the acceptance, payment and liquidation of contracts.
- Tổ chức các cuộc họp với các bộ phận của công ty để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án được giao; thực hiện việc nghiệm thu, bàn giao các hạng mục công trình cho bộ phận quản lý tài sản/ Participate in the meetings with others depts in order to solve arising issues during the implementation of projects; manage the acceptance and handover of works to Asset or Facility management depts.
Chức năng: QUẢN LÝ/ Function: MANAGEMENT
- Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ và chi phí xây dựng, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường của dự án được giao/ Manage the quality, quantity, progress and manage the construction expenses, to ensure the environment safety and the hygiene of the projects.
- Kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình/ Inspect the quality of materials, inspect and certify the quality of works.
- Đảm bảo đầy đủ các điều kiện về kỹ thuật; cơ sở hạ tầng đáp ứng việc khai trương Trung tâm thương mại và Siêu thị đúng thời hạn và tiến độ được duyệt/ Ensure that all technical conditions and infrastructures are completed as scheduled for the Opening of Hypermarket or supermarket.
- Thực hiện các công việc nâng cấp, cải tạo các dự án hiện hữu theo yêu cầu của Công ty/ Carry out rennovation of existing projects as requested by the Company.
Đối với các dự án đang vận hành:/ For existing operantional projects:
Chức năng: HỖ TRỢ KỸ THUẬT (qua Tư vấn hoặc Trực tiếp)/ Function: TECHNICAL SUPPORT (via Consultancy or Directly)
- Phối hợp bộ phận quản lý tài sản tổ chức xử lý các sự cố kỹ thuật/ Coordinate with Facility Management dept to resolve technical issues.
- Phối hợp bộ phận quản lý tài sản để tư vấn giải pháp, phối hợp phản hồi kỹ thuật, phối hợp trao đổi với các nhà thầu, nhân viên kỹ thuật cho các dự án lắp đặt thiết bị, sửa chữa tòa nhà quy mô vừa và nhỏ/ Coordinate with Facility Management dept to consult on technical solutions, technical response & communications with relevant contractors, technical staffs for medium to small scale rennovation, fixing or replacment, reinstall equipment projects
- Các hoạt động khác theo yêu cầu công việc và sự phân công của cấp trên/ Other activities according to job requirements and assigned by superiors.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

NĂNG LỰC YÊU CẦU/ COMPETENCIES
- Nắm vững về trình tự thực hiện công trình xây dựng/ Familiar with the whole process of a construction works.
- Hiểu được các qui định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng/ Understand existing codes & regulations of investment & construction .
- Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn của dự án/ Capable of understanding technical drawings, specifications, standards of projects.
Kinh nghiệm/ Experience:
- Kinh nghiệm tổ chức, quản lý các dự án lớn xây mới, cải tạo và nâng cấp/ Experienced in organization and management of new, renovation and extension projects
Kỹ năng chuyên môn/ Functional skill:
- Năng lực tác nghiệp : Tổ chức, quản lý giám sát công việc điều hành chung và có khả năng tự quản lý, giám sát từ thiết kế đến thi công công trình/ Operational skills: organizing, managing and inspecting the works in general and the works from design to execution.
- Năng lực xã hội và quan hệ : Biết hợp tác, hỗ trợ đúng mức, lập luận, đàm phán, phân tích, đánh giá trong giao tiếp hay làm việc với đối tác/ Social and relationship skills: cooperate, support, argue, negociate, analyze, evaluate when contacting or working with partners.
- Năng lực trí tuệ : Biết xử lý thông tin, lập luận, nắm vững chuyên môn sâu/ Cognitive skills : process information, argue, well understand the specific matter.
- Năng lực tư duy và tác nghiệp : khả năng tư duy học hỏi, phân tích từ nhu cầu đến thực tiễn/ Logical, Methodological skills: learning, analyzing basing on from needs to the reality
Kỹ năng quản lý/ Managerial skill:
Kỹ năng khác/ Other skills:
- Có khả năng tổ chức và làm việc nhóm cũng như làm việc độc lập; linh hoạt, quyết đoán và làm việc có trọng tâm/ Ability to organize and team working, flexible, assertive and forcuse in the main item.
- Có kiến thức xã hội nhất định/ Social knowledge.
- Khả năng lập luận và đàm phán, khả năng phán đoán tình huống, chủ định/ Ability to argue and negociate, ability to judge and foresee the situation.
- Luôn chủ động được kế hoạch cho bản thân từ việc sắp xếp công việc đến việc cá nhân/ Always active with the personal planning.


TRÌNH ĐỘ VÀ THÁI ĐỘ YÊU CẦU/ REQUIRED BACKGROUND & ATTITUDE
• Học vấn/ Education: Đại học hoặc các ngành học liên quan/ Bachelor’s degree or Học vấn/ Education: Tốt nghiệp đại học các ngành kỹ thuật như xây dựng, kiến trúc hoặc các ngành khác liên quan/ University degree in technology with emphasis on construction, architecture or related majors
Kinh nghiệm/ Experience: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở cấp quản lý dự án xây dựng/ At least 5 years experience at a management level in construction projects
Ngoại ngữ/ Language: thành thạo Tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết)/ Fluency in English ( listening, speaking, writing, reading)
Kỹ năng văn phòng/ Office skills: Sử dụng thành thạo các phần mềm như: Ms project, Excel, Word, Autocad.../ Excellent at: Ms project, Excel, Word, Autocad …
Thái độ/ Attitude: đánh giá trong quá trình phỏng vấn/ evaluate during the interview

Liên hệ Fanpage: https://www.facebook.com/GOPropertyCareers để biết thêm thông tin chi tiết

Địa Điểm Làm Việc

Hà Nội, Vietnam
Ho Chi Minh City, Vietnam

Về Chúng Tôi

Central Retail Việt Nam (CRV) là thành viên của Central Retail – Tập đoàn bán lẻ và bất động sản uy tín, được thành lập tại Việt Nam vào tháng 7 năm 2011. Hoạt động kinh doanh của Tập đoàn tại Việt Nam bao gồm dịch vụ bán lẻ trên nhiều lĩnh vực như: siêu thị, đồ điện tử, đồ dùng thể thao, thời trang, phát triển trung tâm mua sắm, khách sạn, thương mại điện tử, với 17.000 nhân viên và phục vụ hơn 175.000 khách hàng mỗi ngày. Central Retail Việt Nam sở hữu danh mục thương hiệu bán lẻ đa dạng và 268 cửa hàng và trung tâm thương mại trên cả nước với tổng số 810.000 mét vuông bán lẻ tại 40 trên tổng số 63 tỉnh và thành phố.

Xem thêm Rút gọn

Phúc Lợi Công Ty

Team Activities

Every year, a variety of teambuilding activities are scheduled to offer employees to have fun, relax, and interact with their coworkers such as Christmas, Snack Time, Departmental bonding, New Year's Eve Party, Year's End Party

Bonus

Employee remuneration is always a top focus for Central Retail Viet Nam (CRV). As an official employee, you will be eligible for merit and bonus based on your performance, as well as a salary that is 100% in probationary period.

Healthcare Plan

We believe that your crowning achievement comes from your health and mentality at Central Retail. As a result, employees will receive an AON insurance package, as well as other benefits such as marriage, maternity, and holiday leave. In addition, we provide a webinar - Health Talk for employees to understand the concept of work-life balance, along with a health check-up once a year.

Training

The rapid pace of the 4.0 era inspires us to ensure that our workforce is always future-ready. Many training courses, such as customer focus, professional training, and soft skills, are available at Central Retail Viet Nam to fulfill the requirement for self-improvement.

Benefits

When you join the CRV group as a full-time employee, you get shopping privileges like a 5% discount at GO! Mall and promotions from CRV group brands.

Career Opportunities

CRV provides opportunity for everyone who works here to unlock their full potential. Employees can receive the best assistance and connections to their professions.

Hình Ảnh Văn Phòng

Địa Điểm Công Ty

null

Quy Mô Công Ty

5.000-9.999
nhân viên

Liên Hệ

HR Department

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)