Pruventure Training Manager

Đăng nhập để xem mức lương 400 lượt xem - Hết hạn trong 6 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th salary and performance bonus
21 annual leave day per year
New laptop for each employee

Mô Tả Công Việc

1. Manage & supervise training activities of assigned region
•Develop, supervise, boost performance and efficiencyof training activities in assigned area.
•Supervise and coachfor all activities of Pru-Planner team.
•Supervise and Evaluate implementation plan of team to ensure the quality andtimeline.
•Check and ensure the quality of training procedures & activities in line with company & department regulations.
•Coordinate with The Gallerie businessteam and others to develop capabilities for Pru-Planners; carry out training activities in terms of knowledge enhancement & soft skills for new The Gallerie Sales Managementlevel & The Gallerie Sales Training Delivery.

2.Operational tasks & Business supporting
•Conduct training activities as assignedtraining plan.
•Participate in training design & development for Pru-Planners.
•Support Business Development Managers –The Gallerieto carry out morning exercise, training and coaching, supervising and guiding sales to help Pru-Planner achieve business goals.

3.Project Management
•Participate in projects in termsoftraining, development & business.
•Any other tasks assigned by management levels.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

1.Qualification
•University graduation or above.
•Major: Human Resources/ Business Administration/ Pedagogy/ Finance & Banking with master degree, which is an advantage.

2.Knowledge and skill
•Knowledgeable in banking, finance, investment, insurance.
•Proficient in English.
•Good at presentation skill.
•Good at interpersonal skill.
•Potential in leadership skill.

Địa Điểm Làm Việc

Da Nang
Văn Phòng Hà Nội
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

Established in London in 1848, Prudential plc is one of the world’s leading retail financial service groups providing life insurance, financial services and asset management products across the United Kingdom, the United States and Asia for over 165 years. Today, Prudential has over 23 million customers worldwide and £457 billion of funds under management (as at 30 June 2014).

Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.

We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Level 25 - 37 Ton Duc Thang District 1, HCMC
1.000-4.999 nhân viên
Human Resources
CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.