Purchasing Assistant Manager Cum Market Analyst

Login to view salary 149 views - Expires in 1 days

What We Can Offer

Thưởng theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Chế độ bảo hiểm cho bản thân, thăm quan du lịch ,......
Đào tạo kỹ năng mềm: giao tiếp, đàm phán, mua hàng, ....

Job Description

1. Thiết lập và thực hiện kế hoạch để hoàn thành các mục tiêu của nhóm và phòng ban/ Set up & fulfill Department target and make strategy plan to achieve Dept's target
2. Thu mua nguyên liệu nông sản/ Purchase of agricultural raw materials
3. Quan hệ với NCC/Relationship with suppliers
- Duy trì hệ thống NCC cũ/ Maintain the old supplier system
- Supplier evaluation process
- Expanding and developing new suppliers
4. Báo cáo thông tin thị trường, đối thủ…/ Market reports
- Cập nhật thông tin thời vụ, lựa chọn thời điểm mua hàng đảm bảo chất lượng/ Update seasonal information, choose the time to buy quality assurance
- Cập nhật thông tin thị trường, đề xuất thu mua/ Update market information, purchase proposals
- Dự báo xu hướng thị trường theo từng vụ/ Forecast of market trends by season
- Cập nhật tình hình thu mua của đối thủ/ Update situation of competitors
5. Hỗ trợ dự án/ Organic support
- Hỗ trợ kiểm tra, đánh giá Sinh thái/ Support for organic inspection and evaluation
- Kết hợp để triển khai thu mua hàng Sinh thái/ Combine to implement organic purchasing
- Cập nhật tiến độ thu mua và chất lượng thu mua/ Buying schedule and purchasing quality updated
6. Tổ chức, hỗ trợ, hợp tác và thực hiện các hoạt động của công ty như các Ủy ban, dự án, kiểm tra và đào tạo/ Cooperate & fulfill with any related company activities like committees, projects, audits and training.
7. Báo cáo dựa theo yêu cầu của cấp trên/ Report base on requirement from superior.
8. Tập hợp chứng từ thanh toán/ Purchase documents
9. Kiểm soát nhân viên và các công việc trong nhóm/ Control staff, jobs in group
- Tập hợp chứng từ sau mỗi lần NCC giao hàng/ collect purchasing documents after supplier delivers them
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu nhập kho/ Check and compare inventory data
- Kiểm soát chất lượng theo hợp đồng/ Quality control under contract
- Xác nhận thanh toán/ Payment confirmation
Read full Job Descriptions

Job Requirements

SKILL
- Teamwork, Communication, Negotiation, Management
- The ability to seek for the information, analyze & summarize to make the reports, the forecast for the future
- Solving the problems, Motivating the staff

QUALIFICATION
- Graduated from universities: finance, accounting, economics, agriculture…
- Computer literacy (Word, Excel).
- Ability to think logical and analytical.
- Ability to communicate in English (speaking, writing).

EXPERIENCE
- Experience at Finance, accounting, economics, agriculture, project manager
- Leadership & management

BEHAVIOR
1. Behavior of individual: Sense of ownership, Sense of pioneer/challenge, Recognition of policy/target/Role. Desire to improve/develop, Logical thinking. Applicability of the change.
2. Behavior of being Son Ha member: Team works, Communication, 5S
3. Behavior as society member: Business manner, Social responsibility, Compliance

Job Locations

Đình Bảng, Từ Sơn, Bac Ninh Province, Vietnam

Mitani Corporation was established in Fukui in March 1946. Since its foundation in 1914, Mitani Corporation has consistently expanded its business fields with a strong "frontier spirit." Today our businesses are roughly categorized into Information Systems, Construction Materials, Energy, Lifestyle-related Business and Multifaceted Development Business. With 50 domestic business offices, overseas subsidiaries, and 100 domestic subsidiaries, we continue to develop our business to fulfill the needs of society and contribute to more prosperous communities.

We recently own Pacific Basin Partnership Inc (PBP) – a well-known manufacturer and exporter of safe and clean spices in Vietnam. Our guiding principle is to become a great spice exporter by keeping our focus on constantly seeking ways to improve quality and service

In our business more growth, we well come all candiadates

Read full company information
Factory: Phố Quế- Cụm Công nghiệp đa nghề- Đình Bảng- Từ Sơn- Bắc Ninh/Rep office: 30B Bà Triệu - Hoàn Kiếm - Hà Nội
500-999 staffs
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam