Purchasing Manager

Purchasing Manager

Đăng nhập để xem mức lương 474 lượt xem - Hết hạn trong 16 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương tháng 13

Mô Tả Công Việc

Nhiệm vụ 1: Hoạch định chiến lược cung ứng, xây dựng và phát triển nguồn cung:

- Hoạch định chiến lược Cung ứng phù hợp để đem lại hiệu quả cao nhất.

- Phát triển mua hàng chiến lược dựa trên khối lượng lớn để tận dụng lợi thế về đàm phán.

- Thiết lập kế hoạch mua hàng, kiểm soát và đôn đốc thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

- Đàm phán về giá cả, điều khoản cho các hợp đồng hợp tác chiến lược.

- Kiểm soát chi phí mua hàng nằm trong ngân sách được duyệt.

- Mở rộng và tối ưu hóa danh sách nguồn cung.

Nhiệm vụ 2: Thiết lập quy trình hệ thống Cung ứng

- Thiết lập hệ thống dự báo xu hướng giá cả các vật liệu cơ bản để có chiến lược đàm phán kịp thời

- Thiết lập hệ thống qui trình cung ứng để đảm bảo công tác cung ứng được vận hành một cách hiệu quả nhất.

- Đảm bảo mọi hoạt động cung ứng hàng hóa cho các gói thụ lý theo đúng quy trình, quy định và chính sách của Tập đoàn đề ra.

Nhiệm vụ 3: Lập kế hoạch đào tạo chuyên môn

- Phát triển chương trình đào tạo đội ngũ mua hàng.

- Thực hiện công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ: Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương …

2. Kiến thức:

- Kiến thức về quản lý chuỗi cung ứng.

- Kiến thức chuyên sâu về cung ứng ngành bất động sản.

3. Kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm quản lý: 2-3 năm.

- Kinh nghiệm chuyên môn: 4-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Cung ứng.

4. Kỹ năng:

- Quản lý nguồn cung & nhu cầu.

- Quản lý hợp đồng.

- Thành thạo về MS Office (Word, Excel, Power Point…)

- Giao tiếp tiếng Anh lưu loát.
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc

TTG Holding is a diversified organization headquartered in Ho Chi Minh City. The main company is responsible for the ownership, management, development and redevelopment of numerous business units, ranging from commercial and residential real estate, hospitality outlets and investments into businesses in different fields. Our real estate portfolio consists of 100,000 square meters of developed apartments, office and retail space throughout central locations in HCMC and Hanoi. Within our development portfolio, we have unto 130 hectares of beach front Resort properties in the master planning and pre-construction stages.

TTG Holding would mark the complete transition of the family own and operate company into an international standard organization. However, we are still guided by our legacy, our experience and ability to create long term value in strategically focused business units. We strive to leverage on our deep local understanding of the market and international awareness to attract the best talents and remain focus in growing our organization with talented professionals along with our assets. We are very pleased to report that TTG Holding is and will be stronger than ever and we stand ready for continued growth in all of our business endeavors.

Xem toàn bộ thông tin công ty
12th Floor, Miss Ao Dai Building, 21 Nguyen Trung Ngan Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC
500-999 nhân viên
Ms. Thúy