Purchasing Section Leader

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội | Hà Nam
$800 - $1200 487 lượt xem - Hết hạn trong 25 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Competitive salary
Meals and shuttle bus (Hanoi-Hanam)
Opportunities of career development

Mô Tả Công Việc

- Investigate and develop localization companies related to equipment and materials
- Company management and unit price trend research
- Monthly report
- Manage the release schedule (DO) against the production plan of materials and equipment
- Collect and report monthly purchasing reviews
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Education:Univeristy / Colleage
- Experience in sourcing and developing equipment related companies are preferred
- Experience in purchasing
- Equipment-related sourcing and development capabilities

BENEFITS:
- Competitive salary
- Meals and shuttle bus (Hanoi-Hanam)
- Opportunities of career development
- Insurance participation
- Work 5 days/ week (all Saturday and Sunday are off)
- Annual salary review

Địa Điểm Làm Việc

Hà Nội, Việt Nam
Hà Nam Province, Vietnam

Về Chúng Tôi

A GLOBAL LEADER IN HIGH-TECH INDUSTRIAL DISPLAYS.

Xem thêm Rút gọn

Phúc Lợi Công Ty

Bonus

Competitive salary

Meals and bus

Meals and shuttle bus (Hanoi-Hanam)

Career development

Opportunities of career development

Insurance

Insurance participation

Calendar

Work 5 days/ week (all Saturday and Sunday are off)

Awards

Annual salary review

Địa Điểm Công Ty

Dong Van IV Industrial Zone, Dai Cuong commune, Kim Bang district, Hanam province

Liên Hệ

HR Department

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)