QAUrgent job

Login to view salary 281 views - Expires in 2 days

What We Can Offer

Attractive salary and bonus
Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to company law
Professional, dynamic working environment

Job Description

1 Chịu trách nhiệm giám sát việc triển khai và thực hiện các hệ thống liên quan của hệ thống kiểm soát chất lượng
2 Chịu trách nhiệm quản lý việc sửa đổi và thay đổi các tài liệu liên quan của hệ thống kiểm soát chất lượng
3 Chịu trách nhiệm thực hiện cụ thể việc quản lý các tệp hệ thống kiểm soát chất lượng và việc đăng ký, phát hành, lưu ký, phân phối dữ liệu và đăng ký tài khoản;
4 Chịu trách nhiệm giám sát và lấy mẫu toàn bộ quá trình từ khâu nhập nguyên liệu đến thành phẩm từ hệ thống;
5 Chịu trách nhiệm xem xét hồ sơ sản xuất và xem xét phát hành sản phẩm;
6 Chịu trách nhiệm quản lý hiệu chuẩn các thiết bị đo lường của công ty và thường xuyên tổ chức hiệu chuẩn;
7 Chịu trách nhiệm tổng hợp, thống kê, phân tích dữ liệu kiểm tra chất lượng và xu hướng kiểm soát chất lượng, báo cáo cấp trên;
8 Đánh giá điều kiện bảo quản vật liệu, đánh giá chất lượng và độ ổn định của vật liệu.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

1. Tiếng Anh giao tiếp (biết tiếng Trung là một lợi thế)
2. Biết dùng office
3. Chuyên ngành liên quán
4. Đã từng đào tạo hệ thống kiểm định chất lượng, an toàn thông tin, audit ( Ưu tiên những ứng viên đã qua đào tạo)
5. 1 năm kinh nghiệm QA trở lên
6. Đã từng được đào tạo ISO9001, ưu tiên có chứng chỉ audit nội bộ

Job Locations

Lô đất CN 5.5 B, khu công nghiệp Đình Vũ, khu kinh tế Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

In 1952, San Fu Group launched its business in Banqiao, producing food-additive chemicals with self-developed production technology.

With our dedicated effort for more than half a century, we have grown from a small plant to an international conglomerate with annual revenue over NT$20 billion. Based in Taiwan, San Fu represents an aggressive group of several subsidiaries and affiliates in Europe, America, South East Asia, China and Hong Kong. We are also prepared to provide our customers with a wide spectrum of offerings, especially high-tech specialty chemicals, beverage and food, etc. San Fu Group, committed to being the best business partner for customers , always adheres to its core values ​​- Innovation, Integrity and Simplicity.

In order to move forward to a professional goal, Sanfu Chemical was officially divided into two companies. They were Sanfu Chemical and Air Product Sanfu which operated independently in October 2003. Nowadays, there are 300 employees in Sanfu Chemical with an annual revenue of approximately NT $4 billion. Main products and services cover the electronics industry, including wet chemicals, equipment, and operation required by IC semiconductors, LCD, touch panels, LED, solar panels and other industries; etching and thinning of glass, foundry of polishing fluids, food Additives, food materials, and basic chemicals such as pHBA, cyclohexylamine, dicyclohexylamine, etc.

The target of products growth is 15% each year. In quality, production, and service aspects, we keep improving and expect to be the best partner for customers.

Read full company information
Lô đất CN 5.5C, khu công nghiệp Đình Vũ, khu kinh tế Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.
 	  CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.