QA Game Tester

Negotiable
Urgent

Expires in 6 days
6700 views
Ho Chi Minh

Job description

Chúng tôi tuyển dụng QA Game Tester để đảm bảo chất lượng các trò chơi thông qua biện pháp kiểm tra thủ công.

Ứng viên đủ tiêu chuẩn cần có đôi mắt tinh tường và có khả năng thiết lập các tình huống kiểm tra lỗi khác nhau. Đam mê game là một lợi thế.• Kiểm soát nội dung cơ bản trong game.

• Kiểm soát các chức năng có độ phức tạp khác nhau.

• Nội dung kiểm tra liên quan đến dữ liệu số.

• Báo cáo lỗi bằng cách sử dụng các công cụ theo dõi lỗi.

• Hỗ trợ các thử nghiệm khác nhau, xem xét các kế hoạch và công việc.

• Làm việc với nhóm Kiểm soát chất lượng ở Hàn Quốc.

• Rà soát dự án.

• Viết tình huống kiểm tra lỗi.

• Kiểm soát nội dung mới và quan trọng.

• Kiểm soát các chức năng có độ phức tạp cao

• Kiểm soát sản phẩm trả phí và tính khả thi

• Kiểm soát theo các tiêu chí đánh giá trên nền tảng iOS / Android

• Kiểm soát quá trình đối chiếu.

• Quản lý và phân công công việc trong nhóm, đảm bảo chất lượng dự án đáp ứng thời hạn yêu cầu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We are looking for a QA Tester to ensure game quality through manual testing. You will be responsible for finding and reporting bugs and glitches.

Qualified candidates should have a keen eye for detail and be passionate about playing games. Competent in executing test cases and passionate about quality are highly preferable.

• Test Basic contents

• Test functionalities with low complexity

• Test contents related to numerical data

• Report issues by using bug-tracking tools

• Support other testing, reviewing plans, and all actions.

• Communicate with QA Team in Korea.

• Reviewing projects

• Write test cases

• Test new and main contents

• Test functions with high complexity

• Test pay goods and probability

• Test in accordance with IOS/AOS App Store inspection criteria

• Test during checkups

• Manage and assign tasks to team, ensure project quality meets delivery time.

Job requirements

• Mới tốt nghiệp hoặc đang đợi bằng tốt nghiệp

• Ưu tiên ứng viên từ 20 - 27 tuổi

• Có kiến thức và đam mê chơi game (YÊU CẦU: Hãy mô tả về kinh nghiệm chơi game hoặc kiến thức về game của bạn trong CV bao gồm các tựa game mà bạn đã chơi).

• Chủ động học hỏi và tiếp thu kiến thức mới.

• Thành thạo MS Office

• Kỹ năng đọc và viết tiếng Anh là một lợi thế.

• Có tinh thần đồng đội, kỷ luật và tuân thủ các chính sách và quy định của công ty.

• Quyết tâm đem lại dịch vụ chất lượng cao cho người dùng.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Fresher

• Preference will be given to candidates aged 20 - 27 years old

• Have passion and knowledge of playing games (REQUIRED: Describe your playing game experience or game knowledge in your CV including game tiles that you have played).

• Self-motivated to learn and acquire new knowledge.

• Proficiency in MS Office.

• Reading and writing in English is required.

• A team-player, self-disciplined, and willing to abide by company rules and policies.

• Ambition to bring high-quality services for the users.

What We Can Offer

Bonus

From 12 days Annual leave, 13th month salary

Training

Team building, Activities, Training sessions

Transportation

Support lunch fee and premium health care
Competitive rate

Competitive rate

VietnamWorks calculates your competitive rate based on your application information and compares it with other candidates for this job after you apply.

Competitive rate

Competitive rate

VietnamWorks calculates your competitive rate based on your application information and compares it with other candidates for this job after you apply.

Job Information

24/04/2024

Experienced (non-manager)

Information Technology/Telecommunications > QA/QC/Software Testing

Game Testing, Quality Assurance, Manual Testing, English, Test Cases

IT Software/SaaS

English

Not shown

Not shown

Job Locations

UOA TOWER, Tân Trào, Tân Phú, District 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Nexon Networks Vina Co. Ltd,
Nexon Networks Vina Co. Ltd,
Nexon Networks Vina Co. Ltd,

UOA Tower, 6 Tan Trao Street, Tan Phu Ward, District 7, HCMC, Vietnam

(View map)
100-499 employee
Ms. Oanh

Scam detection

report-job

Fee Scam

Give an unusual job offer with high benefit and paying fee requirement.

View detail