QA Inspector

Địa Điểm Làm Việc: Bắc Ninh
Đăng nhập để xem mức lương 290 lượt xem - Hết hạn trong 22 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Additional healthcare plan for each employee
Training opportunities abroad
New laptop for each employee

Mô Tả Công Việc

This position Requires Chinese Speaking!

Our company is designing and developing pet products. (electronic consumer)
https://recruiting.paylocity.com/recruiting/jobs/Details/338903/Radio-Systems-Corporation/QA-Inspector

SUMMARY OF POSITION:
Test and inspect products according to related documents, make the judgement according to specified c protocol; participate in-process audit; report the deviations/nonconformances than RSC’s requirement to quality engineers and other stakeholders.

JOB RESPONSIBILITIES:
• Performs product tests and inspections for outgoing shipment and semi-finished products as planned;
• Make the judgment to inspection results according to specific protocol;
• Participates in the Product/Process audit per the arrangement of quality engineer/senior inspector.
• Conduct the reliability test according to the test plan and specification.
• Document the test data and results.


TÓM TẮT VỊ TRÍ:
Kiểm định và kiểm tra sản phẩm theo các tài liệu liên quan, đưa ra các đánh giá dựa theo các tiêu chuẩn quy định; tham gia vào việc giám sát quy trình sản xuất; báo cáo các sai lệch / sản phẩm không phù hợp với các tiêu chuẩn yêu cầu của RSC đến kỹ sư chất lượng và các bộ phận liên quan khác.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Thực hiện kiểm tra tính năng và ngoại quan của thành phẩm đối với từng lô hàng và bán thành phẩm theo kế hoạch;
• Đưa ra phán quyết đối với kết quả kiểm tra theo từng loại hình sản phẩm;
• Tham gia vào việc giám sát quy trình sản xuất theo sự sắp xếp của kỹ sư chất lượng hoặc chuyên viên cấp bậc cao hơn.
• Tiến hành kiểm tra độ tin cậy theo kế hoạch và các tiêu chuẩn kỹ thuật.
• Thống kê báo cáo về việc kiểm tra và kết quả.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

SPECIFICATIONS:
• Secondary education.
• At least 2 years experiences in mechanical inspection and electrical testing of electronic products, experience in toys industry (plastic toys, rubber toys, plush toys) and sewing industry will be preferable.
• Skilled in use of inspection gauges/tools and international sampling standard.
• Skilled in writing quality reports, using Excel or other common reporting tools.
• Skilled in reading and writing English.
• Preferable in speaking Chinese.


TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

• Yêu cầu trình độ trung cấp kỹ thuật trở lên
• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm kiểm tra chi tiết cơ khí và thử nghiệm điện với các sản phẩm điện tử, kinh nghiệm trong ngành đồ chơi (đồ chơi bằng nhựa, đồ chơi cao su, đồ chơi cao cấp) và ngành may mặc sẽ được ưu tiên.
• Có kỹ năng sử dụng thiết bị đo lường / công cụ kiểm tra và lấy mẫu sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế.
• Có kỹ năng viết báo cáo chất lượng, sử dụng Excel hoặc các công cụ báo cáo phổ biến khác.
• Có kỹ năng đọc và viết báo cáo bằng tiếng Anh.
• Biết tiếng Hoa là một lợi thế.
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc

Địa Điểm Làm Việc

Lot H2-1-1, Dai Dong-Hoan Son Industrial Park, Tri Phuong commune, Tien Du District, Bac Ninh Provin

Radio Systems Corporation® is a leading developer and manufacturer of pet products. The company is headquartered in Knoxville, TN with offices in various cities across the U.S. and the globe. The Radio Systems Corporation® family of brands includes PetSafe® Brand, Invisible Fence® Brand, and SportDOG Brand®. Since its founding in 1991, Radio Systems Corporation® has grown into an international corporation selling in over 52 countries. The Radio Systems Corporation® portfolio includes a wide array of behavioral, containment and lifestyle product solutions. Radio Systems Corporation® is driven by a dedication to creating quality products for pets and their owners. To learn more about Radio Systems Corporation® visit radiosystemscorporation.com.

Xem toàn bộ thông tin công ty
United State
500-999 nhân viên
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam