QA Staff - Pharmaceutical

Login to view salary 1653 views - Expires in 3 days

What We Can Offer

Dựa theo chính sách Công ty

Job Description

- Kiểm soát nhà xưởng, thiết bị sản xuất, môi trường làm viêc, quá trình sản xuất từ lúc bắt đầu đưa nguyên liệu vào sản xuất đến khi ra Thành phẩm
- Kiểm soát quá trình đóng gói, lấy mẫu Kiểm nghiệm, mẫu lưu
- Sắp xếp, lưu trữ hệ thống hồ sơ, báo cáo theo quy định.
- Báo cáo trực tiếp với Trưởng phòng khi phát hiện bất cứ sai sót hay khác thường trong quá trình làm việc.
- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác do Trưởng phòng chỉ định.


- Controlling factory, production equipment, working environment, production process from the start of putting raw materials into production to the end of the Finished Product
- Control the packaging process, take samples. Test, save samples
- Sort and archive the system of records and reports according to regulations.
- Report directly to the Manager when detecting any errors or abnormalities in the working process.
- Perform other related duties as appointed by the Manager.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Nhân viên kiểm soát trong quá trình, có kinh nghiệm trong nhà máy dược sx thuốc tiêm bột, thuốc tiêm truyền
- Nhân viên quản lý hồ sơ – tài liệu phòng Đảm bảo chất lượng cần phải tốt nghiệp đại học hoặc trung học chuyên nghiệp Dược
- Biết vi tính, có kinh nghiệm làm việc độc lập.
- Có thể làm ngoài giờ theo yêu cầu CV

- Experience in pharmaceutical factories producing powder injections and infusions
- Staff records management - Documentation Department of Quality Assurance need to graduate from college or high school Pharmacy professional
- Good at computer, have experience in working independently.
- Can work overtime according to CV requirements

Job Locations

Lô B14-3,4 Đường N13, KCN Đông Nam, Xã Hoà Phú, Huyện Củ Chi, HCM

We are a company with a vision that goes beyond the realms of time. A company that is committed to encouraging happier and healthier lives across the globe by actively pursuing and engaging in best innovative practices for the provision of quality healthcare pharmaceutical products.

As a dynamic entity, we are dedicated to taking on the health care challenges in an ever evolving and changing world backed up by continuous innovation and solid R&D and quality protocols. Our aim is not just success which has always been our cornerstone but to act as a beacon of hope and lead from the front and serve as an inspiration for other corporate entities to follow.

The basis of our ambition is to stay true to our mission of maintaining healthier, happier lives through an aggressive strategy of expansion and global partnerships that are amplifying our foot print, globally.

Read full company information
500-999 staffs
Bộ phận Tuyển dụng
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.