QA Validation Team Leader

Đăng nhập để xem mức lương 316 lượt xem - Hết hạn trong 17 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương tương xứng, thưởng cuối năm, thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh
EU/PICS GMP training
Company transportation

Mô Tả Công Việc

Equipment:
- Set up validation equipment plan. Perform OQ, PQ for equipment
- Evaluate equipment quality and suggest inappropriate equipment handling
- Do a risk assessment related to the manufacturing equipment system
- Participate in error handling and implementation of CAPAs related to equipment
- RO system validation
- Participate in computer system validation

Auxiliary:
- Development of HVAC auxiliary system validation plan.
- Validation compress air
- Do a risk assessment related to the auxiliary system
- Develop SOPs for auxiliary system
- Take part in handling deviation related to HVAC systems, compress air, RO system
- Check production area GMP compliance
- Responsible, complete the work assigned from the room manager
- Report the work to the direct manager
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

EDUCATION:
Bachelor degree in Pharmacy, Pharmaceutical Sciences, Chemistry, Engineering.

PROFESSIONAL KNOWLEDGE & SKILLS:
- 4 years of experience in pharmaceutical factory.
- Ability to work under pressure
- Understanding the auxiliary systems in pharmaceutical production
- Understanding pharmaceutical manufacturing equipment
- Ability to analyze and solve problems
- Understand the systematic process of GMP-WHO, GMP-EU in the pharmaceutical industry.
- English : Listen, speak, translate documents well
- Microsoft Excel-Word, Autocad
- Be careful, honest.
- Ability to interact with colleagues at all levels throughout the company.
- Support other departments at work

Địa Điểm Làm Việc

Lot E9–3a Street No. 1, Hiep Phuoc Industrial Park, Hiep Phuoc Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh

FREMED HAVE 33 YEARS EXPERIENCE IN DISTRIBUTION AND MARKETING THE PHARMACEUTICALS IN VIETNAM AND OUT OF THIS 10 YEARS IN MANUFACTURING OF ORAL AND INJECTIONS DOSAGE FORMS.
IN 2017, DECIDED TO SET-UP NEW FACILITY WITH EUROPEAN STANDARDS.
WE TARGET AT CREATING HIGH QUALITY PRODUCTS WITH AFFORDABLE PRICE TO OUR PATIENTS IS OUR CORE OF WHAT WE DO.
FREMED WISHES TO BECOME A MAJOR PHARMACEUTICAL COMPANY OF THE INDUSTRY IN THE FUTURE.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Lot E9–3a Street No. 1, Hiep Phuoc Industrial Park, Hiep Phuoc Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
500-999 nhân viên
HR DEPT
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam