QC Assistant - Trợ Lý QC Nhà Máy May Mặc

QC Assistant - Trợ Lý QC Nhà Máy May Mặc

Thương lượng 184 lượt xem - Hết hạn trong 13 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn cạnh tranh với các công ty khác trên thị trường
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và ổn định
Lương tháng 13, xét tăng lương hàng năm

Mô Tả Công Việc

JOB DESCRIPTION工作描述:
• Hỗ trợ sắp xếp, quản lý chất lượng kiểm tra cuối chuyền hàng may mặc thành phẩm, bao gồm kiểm tra first output, kiểm hàng in-line,kiểm hàng cuối chuyền, là và các khác
協助尾部查衫质量管理工作,包括成品首检,中查,尾查、整烫、等安排
Assist in the quality management of the apparel products including the first inspection of finished products, in-line inspection, end-line inspection, ironing, and other arrangements.

•Chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng và xử lý các bất thường trong quá trình sản xuất ra sản phẩm cuối cùng
负责后整产品生产过程中品质管控与异常的处理
Responsible for quality control and abnormal handling in the production process of the final product.

•Sắp xếp hợp lý công việc của các nhân viên trong bộ phận, hoàn thành công việc đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng
合理安排本部门员工工作,按时保证质量完成工作任务
Arrange the work of the employees in this department reasonably, and complete the work tasks on time and ensure the quality

•Phụ trách quản lý an toàn vệ sinh lao động, an toàn môi trường, thiết bị của bộ phận trong quá trình thao tác.
负责后整生产过程人员安全、现场环境、设备设施的管理
Responsible for the management of personnel safety, site environment, equipment and facilities in the post-production process

• Phối hợp trao đổi công việc giữa bộ phận chất lượng và các bộ phận khác
協調质量部與各部門溝通。
Coordinate the communication between the quality department and other departments

• Các công việc khác được giao.
领导临时交给的工作任务。
Other assigned tasks.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
⁃ Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương
工作經驗:两年以上相当职位任職經歷
Have at least 2 year experience working at similar position.

⁃ Có kiến thức về ngành may mặc, chất lượng ngành may
熟悉并了解製衣機構,成衣品质管理。
Solid knowledge of garment construction, garment quality.

⁃ Có năng lực lãnh đạo, quản lý
有領導能力,可以讓員工服從他的指導和意見
Leadership qualities, able to get people to follow his/her ideas and instructions

⁃ Có tinh thần đồng đội, có khả năng làm việc và lãnh đạo nhóm
具有团队合作精神,能够与团队合作并领导团队
Have team spirit, able to work with and lead a team.

•Tiếng Trung lưu loát, biết sử dụng tin học văn phòng.
語言能力:中文流利。電腦能力:懂辦公室應用軟體
Fluent of using Chinese Language and MS Office

Địa Điểm Làm Việc

Hà Nội, Vietnam
Vĩnh Phúc, Vietnam

Fook Wah Kun Kee (FWKK) is the world's leading swimwear and fitness apparel producer based in HK, serving many of the top sports brands and retailers. With a global workforce of 8500 people, we ship to 65 countries around the globe and have manufacturing facilities in China, Cambodia and up and coming in Vietnam.
We are a family organization with CARE at our core: valuing trust, passion, hard work, talent, helping others and with a focus on continuous improvement.
Our mission is to help the people we touch to lead Healthy and Happy lives!

Xem toàn bộ thông tin công ty
Doi Trai Quan, Son Dong Commune, Lap Thach District, Vinh Phuc Province, Viet Nam
5.000-9.999 nhân viên
HR Dept.
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)