QC Lab TechnicianUrgent job

Địa Điểm Làm Việc: Hải Phòng
Thương lượng 1014 lượt xem - Hết hạn trong 17 ngày
Mức độ phù hợp công việc - Xem chi tiết

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Great working environment which promotes people values and sustainability
Company bus for all employee
Lunch every working day

Mô Tả Công Việc

*Purpose of Job

- He/She is responsible for inspecting and testing the raw materials, semi-products & finished products quality to make sure they meet required levels of quality
Chịu trách nhiệm kiểm tra và thử nghiệm chất lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm để đảm bảo đáp ứng các mức độ chất lượng được yêu cầu.
- Handling, notification, evaluation and inspection report of Non-conforming cases
Xử lý, thông báo, đánh giá và báo cáo kiểm tra cho các trường hợp Không phù hợp.

*Principal Accountabilities / Main Functions

- Perform the testing and inspecting follow standard testing procedures, inspection plan and working instruction requirements
Thực hiện việc thử nghiệm và kiểm tra theo quy trình thử nghiệm tiêu chuẩn, tuân thủ các yêu cầu của kế hoạch kiểm tra và hướng dẫn công việc.
- Report to the supervisor of any abnormalities as arisen during the test
Báo cáo cho người Quản lý về bất kỳ sự bất thường nào phát sinh trong quá trình kiểm tra.
- Recording inspection results in system databases or computer according to established protocols
Lưu trữ kết quả kiểm tra trên cơ sở dữ liệu hệ thống hoặc máy tính theo các giao thức đã thiết lập
- Follow up quality issues and improvement actions
Theo dõi, giám sát các vấn đề chất lượng và hành động cải tiến
- Responsible to check operation, function and calibration of lab equipment
Chịu trách nhiệm kiểm tra hoạt động, các chức năng và hiệu chuẩn của thiết bị trong phòng thí nghiệm.
- Making sure that measuring and testing equipment are set up and working correctly
Đảm bảo các thiết bị đo lường và kiểm tra được thiết lập và hoạt động chính xác
- Monitoring equipment performance to ensure it is operating effectively and efficiently
Giám sát hoạt động của thiết bị để đảm bảo thiết bị hoạt động hiệu quả.
- Other assignments as deemed necessary by the superior.
Các công việc khác được Quản lý yêu cầu.
- Adhere to Safety, Health, Environmental & Sustainability policies and procedures
Tuân thủ các chính sách và quy định về An toàn, Sức khỏe, Môi trường & Bền vững
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

*Skills and knowledge
Educational qualifications/ Trình độ học vấn: College Degree or above/ Cao đẳng trở lên
Relevant experience/ Kinh nghiệm liên quan
- 2+ years of experience in lab and/or testing/inspecting
Trên 2 năm kinh nghiệm làm việc trong phòng thí nghiệm và thử nghiệm/kiểm tra
- Create reports in writing and on internal ERP or SAP system of inspection results
Thiết lập báo cáo kiểm tra bằng văn bản và trên hệ thống ERP nội bộ hoặc SAP
- Good experience in handling and evaluating of raw materials, semi-products and finished products quality
Có kinh nghiệm tốt trong việc xử lý và đánh giá chất lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm.
- Problem solving and troubleshooting skills in laboratory testing and equipment are plus
Kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý sự cố trong phòng lab và thiết bị trong phòng lab là lợi thế
- Familiar with computer basic skill, calibration and measurement equipment
Thông thạo các kỹ năng cơ bản về máy tính, hiệu chuẩn thiết bị và thiết bị đo lường
- Prefer basic English
Ưu tiên tiếng Anh cơ bản

*Personal characteristics & behaviour / Tính cách và ứng xử của bản thân

- Good communication and interpersonal skills
Kỹ năng giao tiếp tốt
- Professional work attitude and willingness to learn
Tinh thần làm việc chuyên nghiệp và sẵn sàng học hỏi
- Problem-solving skills, strong mindset and good analytical skills
Kỹ năng giải quyết vấn đề, có tư duy và kỹ năng phân tích tốt
- Great attention to detail and problem-solving abilities
Làm việc chi tiết và khả năng giải quyết vấn đề

Địa Điểm Làm Việc

Hai Phong, Vietnam

Về Chúng Tôi

Welcome to tesa. We create adhesive solutions that improve the work, products and lives of our customers. In our domestic market, we are known by 98% of the people. Innovations and new technologies are the core of our success. Not only in homes and offices, but also in smartphones, displays, cars, airplanes or roof-mounted photovoltaic systems: One of tesa’s 7.000 products is probably sticking somewhere around you, often unnoticed, in a wide range of daily applications. tesa holds the world together. We are present in 42 countries with around 5.000 employees, operate 14 plants, production facilities and large technology centers in Europe, Asia and North America. As a wholly owned subsidiary of Beiersdorf AG, we are part of a group with a long tradition, strong values and a good corporate culture.

https://www.tesa.com/vi-vn
Xem thêm Rút gọn

Phúc Lợi Công Ty

.

Attractive salary and bonus (13th month fixed bonus and variable bonus)

Attractive benefit scheme

Annual health check-up

Premium healthcare

Great working environment which promotes people values and sustainability

Opportunities for self-development and career advancement

Hình Ảnh Văn Phòng

Địa Điểm Công Ty

Lô đất CN2A, Khu công nghiệp dịch vụ và hàng hải (DEEP C2B), thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, Tp. Hải Phòng, Việt Nam

Quy Mô Công Ty

100-499
nhân viên

Liên Hệ

Ms. Trang Lê

Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Mức phí tốt nhất chỉ từ 600.000 VND/năm

Cung cấp bảo hiểm cho người thân: Cha Mẹ (lên tới 70 tuổi) và Con

Vững vàng sức khoẻ, vững tâm sự nghiệp