QC Supervisor/ Giám Sát Kiểm Soát Chất Lượng (Làm Việc Tại Tây Ninh/ Phan Thiết)

QC Supervisor/ Giám Sát Kiểm Soát Chất Lượng (Làm Việc Tại Tây Ninh/ Phan Thiết)

Đăng nhập để xem mức lương 199 lượt xem - Hết hạn trong 8 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương tháng 13
Được đào tạo
Bảo hiểm 24/7

Mô Tả Công Việc

*** ỨNG VIÊN TỰ SẮP XẾP CHỖ Ở VÀ PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI ĐẾN NƠI LÀM VIỆC;

1.1. Manage QC team/ Quản lý đội QC
o Arrange QC staff properly to ensure QC activities run smoothly at all sections during production. Control overtime, annual leave & performance of QC team, lab technician. Sắp xếp nhân sự trong đội QC hợp lý, đảm bảo các hoạt động kiểm tra chất lượng diễn ra suôn sẻ tại các công đoạn trong quá trình sản xuất. Kiểm soát thời gian tăng ca, phép năm và hiệu quả công việc của nhân viên QC và kỹ thuật viên phòng thí nghiệm.
o Supervise QC staff and lab technician in maintaining a clean and well-organized work area; Giám sát nhân viên QC và kỹ thuật viên phòng lab để đảm bảo khu vực làm việc sạch sẽ và gọn gàng;
o Evaluate performance of QC staff yearly.
Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên QC hàng năm.

1.2. Ensure Food safety & quality requirements/ Đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và ATTP
o Establish & review documents related to QC function (WI, SOP, record…).
Soạn thảo và cập nhật các tài liệu quản lý chất lượng (biểu mẫu, SOP, WI…).
o Conduct training for QC team proper in quality control techniques and adherence to SOPs;
Đào tạo đội QC thực hiện đúng các thao tác, kỹ thuật kiểm tra chất lượng, bám sát theo SOPs;
o Ensure QC team following SOP on checking & testing from material to FGs.
Đảm bảo đội QC lấy mẫu và kiểm tra từ nguyên liệu đến thành phẩm đúng theo SOP.
o Recommend, as appropriate, the suspension of raw material, semi-product, products or the release of product when quality standards are not achieved;
Nếu thích hợp, đề xuất ngừng sử dụng nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm hoặc xuất hàng khi các tiêu chuẩn chất lượng không được đáp ứng;
o Manage QC document control, review and approve daily;
Quản lý, cập nhật và phê duyệt các loại hồ sơ của QC hàng ngày;
o Ensure all activities of laboratory run smoothly.
Đảm bảo các hoạt động của phòng lab diễn ra bình thường.
o Conduct training in product quality if required.
Thực hiện đào tạo về chất lượng sản phẩm khi có yêu cầu.
o Participate in GMP, production sanitation and safety throughout manufacturing process and issue the corrective action plan to correct any identified non-conformities;
Tham gia đánh giá GMP, vệ sinh và an toàn trong quá trình SX và thiết lập các hành động khắc phục để sửa chữa các điểm không phù hợp;
o Support in identifying root-cause & corrective, preventive action for customer complaint, quality issue…
Hỗ trợ tìm ra nguyên nhân gốc, đề xuất hành động khắc phục – phòng ngừa cho các khiếu nại khách hàng hay các vấn đề về chất lượng…
o Support factory in ensuring that food safety systems run smoothly & meet standard.
Hỗ trợ nhà máy đảm bảo hệ thống ATTP vận hành trơn tru và đáp ứng các tiêu chuẩn.
o Responsible for Pest control in factory: monitor/evaluate Pest control service monthly.
Support in identifying root-cause and proposing solution for improvement in terms of insect issue.
Chịu trách nhiệm kiểm soát động vật gây hại ở nhà máy: giám sát và đánh giá dịch vụ kiểm soát động vật gây hại hàng tháng. Hỗ trợ tìm nguyên nhân, đề xuất giải pháp để cải thiện các vấn đề về côn trùng.
o Monitor & follow up with 3rd parties about sampling & analysis result.
Giám sát và theo dõi việc lấy mẫu và kết quả phân tích của bên thứ ba.
1.3. Others/ Các nhiệm vụ khác
o Support relevant departments about project in factory.
Hỗ trợ dự án của các phòng ban liên quan trong nhà máy.
o Other duties as assigned by direct manager.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

o Graduated from college or above (University degree is an advantage) and having at least
2 years of experience in related industry or with related products.
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên (bằng đại học là một lợi thế) và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm
trong ngành hoặc sản phẩm liên quan.
o Proficient of Microsoft office tools: Word, Excel, Power point.
Thành thạo các công cụ Microsoft office: Word, Excel, Power Point.
o Understand HACCP/ BRC/ IFS/ FSSC 22000/ HALAL/ Kosher or relevant systems.
Có kiến thức về HACCP/ BRC/ IFS/ FSSC 22000/ HALAL/ Kosher hoặc các hệ thống liên
quan.
o Able to communicate, read & write in English.
Có khả năng giao tiếp, đọc và viết tiếng Anh.
o Soft kills: teamwork, time management, coordination…
Các kỹ năng mềm: làm việc nhóm, quản lý thời gian, điều phối chương trình…

Địa Điểm Làm Việc

Lô H2, Đường số 6, KCN Lợi Bình Nhơn, TP. Tân An, Tỉnh Long An
454 TRẦN VĂN TRÀ, ẤP KINH TẾ, XÃ BÌNH MINH, TP. TÂY NINH
LÔ 1/9+11+13 KCN Phan Thiết, TP. Phan Thiết

Vietnam Intersnack Cashew Co. Ltd., - the flagship company of cashew processing & trading Group which has now attained a prominent position in the cashew world. Intersnack has expanded with three plants in Phan Thiet, Long An and Tay Ninh.
We recognize our responsibility to reach our objectives.

Xem toàn bộ thông tin công ty
76 Le Lai, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City
500-999 nhân viên
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.