Quality Management and Safety Assistant Manager

Quality Management and Safety Assistant Manager

$500 - $1500 386 lượt xem - Hết hạn trong 25 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Bonus 2 times per year
mobile phone allowance, transportation allowance
Company bus from Hanoi inside city

Mô Tả Công Việc

1. Xây dựng và kiểm soát hệ thống/chính sách/hợp đồng/chiến dịch quản lý chất lượng, an toàn vận tải
Build and control system/ policy/ contract/ campaign for quality management, transportation safety
2. Đào tạo hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý chất lượng và an toàn vận tải
Train and instruct on the implementation of quality management and transport safety regulations
3. Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về vận chuyển, giao nhận hàng hóa, tính chính xác trong các
hoạt động nghiệp vụ của phòng vận tải
Check and supervise the compliance with regulations on transportation, delivery of goods, accuracy in
professional activities of the transportation department.
4. Giải quyết và xử lý các sự cố liên quan đến chất lượng dịch vụ và an toàn
Resolve and handle quality and safety related incidents
5. Quản lý, điều hành, giám sát, phân bổ công việc cho Người lao động thuộc Bộ phận Quản lý chất lượng và an
toàn Vận tải.
Manage, administer, supervise, assign work to employees belonging to Quality and safety management
Section.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

1. Học vấn: Tốt nghiệp Đại học
Graduated from University.
2. Kinh nghiệm: Có 3 năm kinh nghiệm trong ngành logistics, quản lí chất lượng/an toàn vận tải
At least 3 years of experience in logistics, transportation quality management/ safety.
3. Yêu cầu khác:
• Kiến thức về quản lí chất lượng/An toàn
Knowledge of quality/Safety management
• Kiến thức về ngành logistics
Knowledge of logistics field
• Kiến thức về 5WHY, KAIZEN, PDCA,
Knowledge of 5Why, Kaizen, PDCA
• Giao tiếp tiếng Anh thành thạo
Communicated in English fluently
• Thành thạo tin học văn phòng
Fluency in Microsoft Office

Địa Điểm Làm Việc

Plot CN3.3C, Dinh Vu IZ, Hai An, Hai Phong
YP4 Road, Yen Phong IZ, Long Chau Ward, Yen Phong Dist
Lô VII-2, đường số 5, Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp B, Phường Tân Đông Hiệp, Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dư

We, YUSEN LOGISTICS (VIETNAM) CO., LTD was established in 2003 with 19 offices in Vietnam.
With the core supply chain elements, such as International Freight Forwarding (by air or ocean), Contract Logistics - Warehousing, and Transportation (such as trucking), Yusen Logistics (Vietnam) Co., Ltd can offer complete supply chain solutions utilizing high quality infrastructure, modern warehouse facilities, and proven IT systems to meet and exceed the expectations of our customers.

“JOIN US, THINK TOGETHER - MOVE TOGETHER - SUCCESS TOGETHER”

Xem toàn bộ thông tin công ty
Phòng 805, Tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
1.000-4.999 nhân viên
Ms. Hải
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)